2021 ARRENCA AMB UNA CAIGUDA DE LA PRODUCCIÓ DE VEHICLES DEL 9%

2021 ARRENCA AMB UNA CAIGUDA DE LA PRODUCCIÓ DE VEHICLES DEL 9%

El primer mes de l’any manté però el ritme d’exportació de l’any passat, amb un augment de l’0,5% i 184.679 unitats enviades. Amb 18.815 unitats produïdes, els vehicles electrificats suposen ja el 8,6% de la producció total.

El primer mes de l’any arrenca amb una caiguda de el 9% en el ritme de producció dels vehicles a Espanya respecte a el mateix mes de l’any passat, amb un total de 218.201 unitats fabricades. La caiguda de demanda procedent dels principals mercats europeus ha estat clau en aquesta reducció de la fabricació de vehicles.

L’evolució de les vendes en els mercats europeus són un important estímul per al ritme de producció de les fàbriques espanyoles, sent Espanya un mercat eminentment exportador. Per això, les fortes caigudes registrades al gener en mercats claus com Alemanya (-31%), Regne Unit (-39,5%) o Itàlia (-14%) són determinants per a la fabricació de vehicles espanyols. A això, cal sumar, a més, la caiguda de l’51% al gener en el mercat intern causat principalment per la fi de el pla Renove, la posada en marxa de l’impost de matriculació segons la normativa WLTP i els estralls de la borrasca Filomena, el que ha condicionat en gran mesura la producció de vehicles. Cal no oblidar que un de cada quatre vehicles venuts a Espanya és de fabricació nacional.

Per tipus de vehicle, durant el primer mes de l’any, tant els turismes com els vehicles comercials i industrials * s’han registrat forts retrocessos. En el cas dels turismes, la producció ha patit una caiguda de l’6,6%, amb 172.805 unitats, mentre que la fabricació de comercials i industrials ha retrocedit un 13,9%, fins a les 45.936 unitats.

Per la seva banda, durant el mes de gener, l’exportació ha aconseguit mantenir un ritme positiu però molt inferior a el dels últims mesos, amb un lleu repunt de l’0,5%, amb 184.679 vehicles enviats fora de les nostres fronteres. Aquest comportament ve explicat principalment per la pèrdua de força dels principals mercats europeus, ja que han suposat un 69,2% les exportacions, un 5% menys que el mes anterior, i han adquirit un 3,8% menys d’unitats.

Pel que fa a països, les exportacions han estat liderades per Alemanya, França, Regne Unit, Itàlia i Turquia. Cal destacar el creixement de Turquia, que augment la seva demanda de vehicles espanyols un 122,3% més respecte al gener de 2020 i en contraposició el cas de França, que ha reduït un 14,9% les unitats exportades en aquest inici d’any.

Per tipus de vehicle, els turismes registren una caiguda de l’0,4% en les exportacions, fins a les 146.797 unitats enviades a l’estranger, mentre que els vehicles comercials i industrials * obtenen un millor resultat augmentant un 3,9% les exportacions en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, acumulant un total de 37.882 unitats exportades.

PRODUCCIÓ PER FONTS D’ENERGIA

La producció de vehicles alternatius manté un ritme progressiu a l’alça i és clau per al creixement de la producció de les fàbriques espanyoles. Durant el mes de gener, un de cada deu vehicles fabricats ha estat un vehicle d’aquestes tecnologies, acumulant un total de 21.029 unitats (vehicles elèctrics, híbrids endollables i gas natural), la qual cosa suposa el 9,6% de la quota total de producció,

En el primer mes de l’any, els híbrids endollables, amb una quota de producció de l’5,7% s’estableixen com el vehicle alternatiu de major fabricació a Espanya, arribant a les 12.356 unitats produïdes. Per la seva banda, s’han produït un total de 6.459 vehicles elèctrics, amb una quota total de el 3%. D’aquests, 5.750 han estat turismes, que augmenten per deu la seva producció respecte de el mateix mes de l’any anterior. Pel que fa als vehicles híbrids no endollables redueixen a la meitat la seva producció, acumulant un total de 401 unitats. En contraposició a aquests, la fabricació de vehicles de gas natural duplica el seu ritme de fabricació respecte a l’any anterior, fins a arribar als 1.813 vehicles produïts.

“De nou les dades de producció revelen el fort compromís de el sector per la producció de vehicles electrificats, que es manté a l’alça tant en vehicles de bateria com, especialment, d’híbrids endollables. El sector continua sent el protagonista de la descarbonització a Espanya, tant amb la comercialització de nous vehicles de baixes emissions com, també, amb la seva producció. ” Va destacar el director general d’ANFAC, José López-Tafall.

  • Des de gener de 2021 en endavant, les dades de fabricació de vehicles comercials i industrials es comuniquen agregats.