2,2 MILIONS DE VEHICLES NOUS VAN SER TRANSPORTATS PER CARRETERA A 2016

2,2 MILIONS DE VEHICLES NOUS VAN SER TRANSPORTATS PER CARRETERA A 2016

Millora la valoració global de les empreses especialitzades en transport de vehicles.

ANFAC ha fet públic el seu nou informe sobre la Valoració de la Logística de Vehicles per Carretera. L’estudi, que compleix la seva vuitena edició, inclou informació relacionada amb el servei utilitzat en l’any 2016 per distribuir dins i fora del nostre país els vehicles produïts a les fàbriques espanyoles, així com aquells usats per a la seva importació.
El transport de vehicles per carretera torna a ser, un any més, un dels principals motors en la distribució dels vehicles nous a Espanya. En 2016 s’han transportat 2,2 milions d’unitats, fet que ha suposat un 0,9% més que l’any anterior. Per a això es van utilitzar gairebé 300.000 camions (285.000) per transportar vehicles nous a les seves destinacions.
Si ens centrem en els vehicles que s’han distribuït dins del nostre país, l’informe recull que s’ha mogut un volum total de 1.309.000 vehicles, el que ha suposat un creixement del 3,9%. En el cas del transport internacional de vehicles, experimenta una caiguda del 3% menys que l’any anterior i un total de 909.000 vehicles transportats.
Aquestes xifres mostren dos comportaments diferenciats. En primer lloc, l’augment del trànsit interior de vehicles (+ 3,9%) reflecteix la bona salut del sector de l’automoció espanyola al llarg de 2016. Aquest any, les vendes de vehicles al nostre país van experimentar un creixement del 11% i, a més, les fàbriques situades a Espanya van produir prop de 2,9 milions de vehicles, la qual cosa va suposar un increment en la producció del 5,8%. Del total de vehicles produït es va exportar el 84%.

D’altra banda, la reducció del transport internacional de vehicles per carretera (-3%) justificat en part per haver-se vist compensat pel transport marítim. Per potenciar aquest transport és necessari seguir avançant en la seva competitivitat, fortament lligat a la regulació europea.
 TRANSPORT NACIONAL:
La valoració global obtinguda per les nou empreses transportistes analitzades, després de la reducció experimentada el 2015, augmenta lleugerament en l’últim any fins a una puntuació de 3,7.
D’altra banda, cal destacar el nivell de professionalitat d’aquest col·lectiu que permet obtenir bons resultats en relació amb el compromís i involucració dels transportistes, la flexibilitat, la diversificació de les rutes i la freqüència de les mateixes.
En qualsevol cas, com és habitual s’assenyalen alguns punts de millora. En particular s’apunta la necessitat d’augmentar flotes per fer front a la demanda creixent.
 TRANSPORT INTERNACIONAL:
En el transport internacional l’índex global ha augmentat en 2016 fins a aconseguir una puntuació de 3,9 punts, dues dècimes més que en l’informe de l’any anterior. Això el situa, de nou, amb una puntuació superior a l’obtinguda pel transport nacional. En aquesta tendència de millora es estaca com a aspecte positiu la comunicació i compromís amb els fabricants.
 COM S’HA FET:

L’informe s’ha realitzat en base als qüestionaris contestats per 15 de les empreses associades a ANFAC. En la valoració s’han inclòs només aquells transportistes que donen servei a tres o més empreses associades a ANFAC o a dues empreses, però sempre amb un volum superior a 10.000 vehicles transportats. S’han analitzat 9 empreses per al transport nacional i 13 per a l’internacional.

 SÍNTESI DE VALORACIONS:

A continuació, es mostren les taules-resum amb els resultats obtinguts per àrees,
detallant posteriorment cada un dels aspectes analitzats. La valoració mitjana està
ponderada pel volum transportat per cadascuna de les empreses transportistes