A la INDÚSTRIA AMB LA SOCIETAT ESPANYOLA

A la INDÚSTRIA AMB LA SOCIETAT ESPANYOLA

En aquests moments difícils que travessa la societat espanyola, l’Aliança per la Competitivitat de la Indústria Espanyola -constituïda per ANFAC, AOP, ASPAPEL, FEIQUE, FIAB, OFICEMEN i UNESID- manifesta la seva solidaritat amb tots els afectats per l’actual crisi sanitària. A més, reitera el seu desig d’una propera finalització de la pandèmia, així com una ràpida recuperació econòmica que contribueixi a el benestar i la prosperitat de la societat espanyola.

En relació amb el Reial decret llei aprovat pel Govern espanyol, l’Aliança aplaudeix que l’Executiu hagi decidit adoptar mesures que contribueixin a pal·liar els problemes que l’epidèmia COVID-19 està ja causant a la societat en el seu conjunt, a les famílies ia les empreses i vol instar-lo que adopti totes les mesures necessàries perquè la crisi sanitària contra la qual estem lluitant tots no acabi convertint-se en una greu crisi econòmica que pot tenir un efecte devastador en el conjunt de la societat.

És el moment perquè tots els operadors econòmics i, per descomptat, els agents socials i les associacions empresarials que conformem l’Aliança donem suport a el govern en la lluita per superar la greu crisi sanitària mentre mantenim, en la mesura del possible a les actuals circumstàncies , l’activitat econòmica al nostre país.

Les nostres empreses, en l’àmbit de les seves responsabilitats, aporten el seu gra de sorra a aquesta tasca col·lectiva: han organitzat el treball a distància a aquells treballadors que poden exercir-i estan col·laborant amb les autoritats sanitàries en la millor gestió possible dels centres de treball, redoblant les activitats de sanitització i desinfecció, tenint cura que tot el personal a les seves instal·lacions, tant propi com d’empreses col·laboradores, disposi dels equips de protecció individual (EPI) que necessiten per a l’exercici del seu treball. La indústria està fent un ús racional i responsable dels expedients de regulació temporal d’ocupació a l’espera de reprendre la seva activitat i recuperar el nivell d’ocupació anterior a la crisi sanitària.

Els nostres serveis de prevenció col·laboren activa i lleialment amb les autoritats sanitàries en el procés, que a tots concerneix, de superar l’epidèmia a casa nostra.

Hem transmès a l’Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, el nostre interlocutor natural, algunes propostes que considerem necessàries respecte de l’abast i contingut de Reial decret llei, oferint-nos a mantenir i si és possible, reforçar, la nostra col·laboració amb les autoritats perquè s’aclareixin alguns temes en el procés d’aplicació de la norma.

Finalment volem manifestar que la indústria espanyola, que és socialment responsable, està fent tot el possible per mantenir l’activitat industrial, dins de les lògiques limitacions derivades de la situació, atenent si és el cas les demandes de béns que són imprescindibles per a la societat en aquests moments a més d’intensificar el diàleg amb els representants dels treballadors, convençuts com estem, que Espanya necessita a la seva indústria com el motor principal de progrés i prosperitat de la nostra societat.