AIXÍ EVOLUCIONARAN LES MATRICULACIONS DE COTXES EL 2022 SEGONS BBVA RESEARCH

AIXÍ EVOLUCIONARAN LES MATRICULACIONS DE COTXES EL 2022 SEGONS BBVA RESEARCH

Les previsions indiquen que el consum de les llars creixerà el 2022 fins a un 6,5% però sense assolir encara els nivells del 2019.

La crisi provocada per la COVID-19 ha alterat les tendències de consum de la població al llarg de l’any 2021. Tot i que la despesa en serveis i béns de primera necessitat es va veure afavorida per la reobertura de comerços i la vacunació, un dels sectors afectats ha estat el de l?automòbil.

Per què han disminuït les matriculacions de cotxes
Segons BBVA Research, els principals factors que han donat lloc al descens de matriculacions de cotxes han estat els següents:

La renda mitjana de les famílies s’ha vist reduïda com a conseqüència de la pandèmia, però es preveu un creixement el proper any. I, per tant, el sector es veurà beneficiat principalment amb la compra de cotxes de segona mà.
L’increment del preu dels carburants és un altre dels factors que ha determinat la venda de vehicles que, per descomptat, va lligat al punt anterior.
I, finalment, és important tenir en compte les restriccions d’oferta al mercat. Aquestes suposen un punt clau al‟hora d‟analitzar el nombre de matriculacions de cotxes anuals. L’abastament de matèries primeres i els colls d’ampolla han suposat un problema a la cadena de producció, la recuperació de la qual depèn de la durada de les limitacions.
Un dels punts clau de l’informe de situació de consum de BBVA Research indica que malgrat la pujada de l’impost de matriculació, es podrien matricular 1.000.000 turismes el 2022 si els problemes d’oferta es resolen el primer semestre. Si les restriccions s’estenen durant tot l’any, les vendes amb prou feines no arribarien a 940.000.’

A la resta de sectors, es preveu que el consum experimenti una acceleració entre el 5,5% i el 6,5% el 2022.