AUDI COMPLEIX ELS OBJECTIUS D'EMISSIONS DE CO2 DE LA SEVA FLOTA DE VEHICLES A EUROPA PER A 2021

AUDI COMPLEIX ELS OBJECTIUS D’EMISSIONS DE CO2 DE LA SEVA FLOTA DE VEHICLES A EUROPA PER A 2021

Les emissions mitges de CO2 dels vehicles Audi de nova matriculació a Europa milloren en 7 g/km l’objectiu • Hildegard Wortmann, Directora de Vendes i Màrqueting: “Aquesta dada és un fort indicador de l’èxit de la nostra estratègia d’electrificació” .

En base a les xifres preliminars, el 2021 Audi va millorar els objectius d’emissions de CO2 per a la flota de vehicles a la Unió Europea, Noruega i Islàndia: amb una xifra de 122 g/km, la companyia es va quedar per sota del valor legalment requerit de 129 g/km.

Com a resultat, la marca dels quatre cèrcols va contribuir de manera positiva al valor registrat per tota la flota del Grup Volkswagen, que no només va complir amb els requisits legals, sinó que fins i tot es va mantenir per sota.