AUDI PROVA UN NOU PROCÉS DE SEGELLAT DE LES CARROSSERIES A LA LÍNIA DE PINTURA

AUDI PROVA UN NOU PROCÉS DE SEGELLAT DE LES CARROSSERIES A LA LÍNIA DE PINTURA

Un proceso innovador facilita la aplicación del material de sellado. La precisión en la medición reduce el consumo de materiales y ahorra peso. Ergonomía mejorada para los empleados.

Audi està provant un nou mètode de segellat de les carrosseries en el seu taller de pintura a la planta de Györ (Hongria). Abans que un cotxe rebi la seva última capa de pintura, s’aplica un material segellant especial en àrees com les unions de les soldadures. Això millora l’acústica del vehicle, serveix de protecció enfront de la corrosió i segella l’interior. El nou mètode garanteix total llibertat per a determinar el gruix i l’amplada del material que s’aplica, i permet que el procés s’executi de forma més ràpida i amb més precisió.

Aquest nou procés automatitzat és conegut com segellat digital. Un aplicador robotitzat diposita amb una precisió excepcional gotes ultrafines de material segellant amb una qualitat uniforme. Uns operaris capacitats per a això programen l’ample i el gruix òptims del material que serà aplicat. Gràcies a la precisió d’aquest sistema, s’aprofita al màxim el material utilitzat. A més, en utilitzar menys material, el pes total del vehicle es redueix en diversos quilograms. Cada gram estalviat millora el comportament del vehicle i, en conseqüència, redueix les emissions de carboni a l’atmosfera.

El nou procés també aporta grans beneficis als empleats, ja que el seu treball serà molt més fàcil pel que fa a ergonomia es refereix. Els beneficis del nou mètode de treball són més evidents en llocs de difícil accés, que estan subjectes a exigents estàndards de qualitat pel que fa a segellat hermètic fa. En el passat, aquestes parts del procés requerien molta experiència i era difícil aconseguir una bona ergonomia, especialment el treball a la part alta del vehicle. Un altre exemple és el segellat dels buits de les òptiques del darrere. Audi i el seu soci en el desenvolupament, Atles Copco, estan posant a prova aquest nou mètode al taller de pintura de la seva la factoria de la marca dels quatre cèrcols en Györ.

El nou procés automatitzat també estalvia temps i millora l’aspecte visual de les juntes, gràcies al seu constant nivell de precisió. S’ha realitzat una sol·licitud de patent i està previst que el procés també s’implementi en altres fàbriques d’Audi.