CENTRE PORSCHE MADRID NORD INSTAL • ELS PRIMERS turbocargadores DE BATERIES

CENTRE PORSCHE MADRID NORD INSTAL • ELS PRIMERS turbocargadores DE BATERIES

Detlev von Platen, Vicepresident de Vendes i Màrqueting de Porsche AG, inaugura la instal·lació. Porsche Ibèrica és el primer importador de la marca que té i als turbocargadores de bateries instal·lats, concretament al Centre Porsche Madrid Nord, on també hi…