COM COMPRAR UN VEHICLE DE SEGONA MÀ DE FORMA VIRTUAL

COM COMPRAR UN VEHICLE DE SEGONA MÀ DE FORMA VIRTUAL

Davant la necessitat actual de dur a terme totes les gestions de forma telemàtica, Tramicar permet efectuar la compravenda íntegra d’un cotxe o d’una moto a través d’internet sense necessitat de desplaçament. A través d’aquesta eina, es podrà conèixer la informació real de el vehicle de forma immediata, verificar la viabilitat de la transferència amb la DGT i conèixer si la persona que ven el vehicle és el seu legal propietari.

L’estat d’alarma decretat pel Govern per l’expansió de l’CO VID-19 ha propiciat que, a causa de la necessitat de romandre en els seus habitatges, la població espanyola s’hagi d’adaptar les seves rutines a l’escenari de crisi sanitària actual i hagi de dur a terme totes les gestions de forma telemàtica, entre les que es troben les relacionades amb la compravenda de vehicles d’ocasió.

Per cobrir aquesta necessitat, hi ha portals especialitzats com Tramicar, la primera plataforma en línia en la gestió de compra-venda de vehicles de segona mà, la funció principal és facilitar totes les gestions durant tot el procés de canvi de titularitat. Aquest portal especialitzat permet, tant a particulars com a professionals de l’automoció, efectuar la compravenda íntegra d’un cotxe o d’una moto a través d’internet sense necessitat que hi hagi cap tipus de desplaçament, realitzant tota la tramitació pertinent davant de la DGT i enviant tota la documentació a el domicili de l’propietari.

“La digitalització dels nostres processos permet conèixer la informació real de cada vehicle en tan sols uns minuts, verificant la viabilitat de la transferència amb la Direcció General de Trànsit, comprovant de manera immediata la identitat de l’comprador i de el venedor de l’cotxe, i certificant si està lliure de càrregues i gravàmens ocults; el que resulta cabdal a l’hora de realitzar la transferència “, assegura Jorge Alcántara, president de Tramicar.

Per això, aquesta eina resulta de màxima utilitat en el marc actual a l’aconseguir un accés en temps real a la informació, ja que l’usuari interessat podrà accedir a aquesta plataforma en qualsevol moment del dia des de casa ia través de qualsevol dispositiu mòbil o ordinador . A més, aquest portal aporta garanties de seguretat durant el procés de compravenda a l’permetre que, de forma electrònica, es pugui verificar la identitat de les parts, mitjançant la lectura d’el codi de seguretat de el document d’identitat i d’un reconeixement facial tant de l’ venedor com del comprador d’el vehicle.

Així mateix, una altra característica a destacar és la generació i signatura de tota la documentació de manera electrònica a través d’un tercer de confiança homologat; el que permet formalitzar el contracte entre les parts i generar un certificat de l’operació, perquè el comprador tingui la confiança que els papers del seu nou vehicle estan al seu nom.

“La fiabilitat amb què compta aquesta transacció es reflecteix en elements com la verificació de la identitat de les parts que intervenen en el procés de canvi de titular, així com la generació de el contracte de compravenda amb segellat de temps, aportant una garantia jurídica a l’ això que no seria possible d’una altra manera “, destaca Jorge Alcántara.

D’altra banda, cal destacar que aquesta plataforma ofereix també la possibilitat de dur a terme de forma ràpida, econòmica i senzilla el tràmit de Notificació de Venda, una gestió mitjançant la qual es comunica formalment a la Direcció General de Trànsit la venda de el vehicle a una altra persona, perquè actualitzi el Registre General de Vehicles i eximeixi el venedor de possibles incidències posteriors, com multes, impost de circulació i de la contractació de l’assegurança sobre el vehicle.

A més, a posar a disposició de l’usuari l’Informe de Antecedents de l’Vehicle de la DGT, aquest canal digital aporta una solució a el problema actual que suposa trobar-se a quilòmetres de distància de l’altra part interessada en el procés de compravenda i no poder conèixer de primera mà l’estat real de el vehicle. Aquest informe, que l’interessat rebrà de forma directa en el seu correu, li permetrà obtenir informació sobre l’estat tècnic en el qual es troba el cotxe, la data en què la va ser matriculat, si es troba autoritzat per a circular o el nom dels seus titulars ; el que servirà perquè el comprador verifiqui si la persona que ven el vehicle és el seu legal propietari.

“A través d’l’Informe de la DGT que facilitem des Tramicar podrem arribar a conèixer la situació jurídica real de el vehicle que adquirirem, amb la confiança que el canvi de titularitat es realitzarà sense incidents. Comprovar la identitat de l’venedor serà fonamental abans de tancar cap acord, a causa de la proliferació d’estafes en línia que s’han estès al mercat d’ocasió en els últims temps, com el cas de l’phishing car “, destaca Jorge Alcántara.