EL 26% DELS DEFECTES GREUS DETECTATS A LA ITV CORRESPONEN AL SISTEMA D'ENLLUMENAT I SENYALITZACIÓ

EL 26% DELS DEFECTES GREUS DETECTATS A LA ITV CORRESPONEN AL SISTEMA D’ENLLUMENAT I SENYALITZACIÓ

Es tracta d’una part del vehicle que és clau per a la vostra seguretat, ja que permet veure i ser vistos. Les motocicletes i quads són els vehicles que tenen més errors en aquest sistema, representant el 49% del total dels defectes detectats.

Així ho revelen les dades que ha presentat el Ministeri dIndústria, Comerç i Turisme i que AECA-ITV analitza.
El sistema d’enllumenat i senyalització del vehicle és un element clau per a la seguretat viària perquè permet als conductors veure i ser vistos pels altres usuaris de les carreteres. És, de fet, part dels sistemes de seguretat activa del vehicle, ja que ajuda a evitar els sinistres vials.

D’acord amb dades publicades pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i que l’Associació Espanyola d’Entitats Col·laboradores de l’Administració a la Inspecció Tècnica de Vehicles AECA-ITV analitza, el sistema d’enllumenat i senyalització és el capítol on més defectes greus es detecten, ocupant el 26% de la totalitat de les fallades trobades l’any 2021 per les estacions ITV. Això és degut a que, a l’hora de comprovar el sistema d’enllumenat, aquest no il·lumina prou o almenys no ho hauria de fer.

Les motos i quads, els que tenen més errors en enllumenat i senyalització

Pel que fa al tipus de mitjà, les dades mostren que les motocicletes i quads són els vehicles que tenen més defectes en enllumenat i senyalització, que representen el 56,1% del total dels detectats. Els segueixen els vehicles agrícoles, on el 29,4% dels defectes corresponen a aquest sistema. En el cas dels remolcs i semiremolcs, la xifra arriba al 25,6%; als furgons i camions de menys de 3500 kg la xifra arriba al 24,4%; als furgons i camions de més de 3500 kg, al 21,6%; als turismes, al 21,4%; ia les ambulàncies i taxis, al 18,5%.

Per la seva banda, les autobusos i autocars són els que millor tenen l’enllumenat i la senyalització, ja que únicament el 15% dels defectes detectats a la ITV a aquest tipus de vehicles corresponen a aquest sistema.

 

Conseqüències que el sistema d’enllumenat i senyalització funcioni malament

El manteniment correcte del sistema d’enllumenat del vehicle és fonamental, ja que circular amb un llum fos o els fars mal regulats afecta tant la seguretat del propi vehicle com la de la resta d’usuaris de la via.

 

Portar els fars mal regulats en alçada implica:

Si els fars estan massa baixos, estarem il·luminant a poca distància de la nostra posició.
En cas que estiguin massa alts, podem enlluernar la resta dusuaris de la via.

La comprovació de l’estat del sistema d’enllumenat per part del propi usuari és senzilla, amb una simple ullada al voltant del vehicle es poden detectar els elements que no funcionen (bombetes foses o fars o pilots amb danys).