EL 30% DELS ESPANYOLS QUE PREVEU LA COMPRA D'UN VEHICLE D'OCASIÓ apostarà per UN ELÈCTRIC

EL 30% DELS ESPANYOLS QUE PREVEU LA COMPRA D’UN VEHICLE D’OCASIÓ apostarà per UN ELÈCTRIC

La creixent consciència mediambiental és una de les principals tendències destacades per l’informe. La COVID-19 ha accelerat el consum en línia i un de cada tres espanyols realitzen compres a través d’internet.

Adevinta Spain, empresa propietària de l’portal de motor coches.net, llança “Pols Digital de Adevinta, Informe sobre l’evolució i les tendències en els hàbits de consum”, un informe que mostra una anàlisi general de les seves principals marketplaces, com la COVID- 19 ha modulat l’economia digital a Espanya i també identifica les principals tendències per a 2021.

LES TENDÈNCIES EN EL SECTOR DE L’AUTOMOCIÓ DURANT LA PANDÈMIA

Una de les principals tendències que ha posat en relleu l’informe és la creixent consciència mediambiental per part dels consumidors. Segons les dades de coches.net, el portal de motor líder a Espanya, el 30% dels espanyols que s’estan plantejant la compra d’un cotxe de segona mà, es decantaran per un d’elèctric. Una dada que demostra l’aparició de nous hàbits socials més sostenibles i d’una major consciència ambiental, que estan donant lloc a nous patrons socials.

Segons l’informe ElectriCar VO de coches.net, la demanda de vehicles elèctrics d’ocasió ha mantingut una tendència a l’alça en 2020 arribant a representar el 4% de les recerques al portal. Els mesos de juny (4,5%) i octubre (4,4%) han estat els mesos amb més demanda d’aquest tipus de vehicles en el marketplace.

D’altra banda, si observem les dades de el baròmetre de coches.net, l’interès per part dels usuaris cap als vehicles híbrids ha augmentat considerablement, sobretot els últims mesos: les visites a anuncis d’aquesta tipologia de vehicles es van situar molt per sobre de el període pre-covid. De fet, si comparem gener 2020 versus gener 2021 observem que l’interès pels híbrids ha pujat un 10%, i si ens centrem en els híbrids endollables observem que aquest interès ha augmentat més de l’50%.

NOVES PRIORITATS EN MOBILITAT

La situació extraordinària generada per la pandèmia i la incertesa pel que fa al nostre futur i a l’economia, estan canviant la nostra manera de pensar, de comportar-nos, o les decisions que prenem. Segons les dades de l’informe Pols Digital de Adevinta, durant el confinament es pot detectar una clara preferència pels vehicles d’ocasió enfront dels cotxes nous: la intenció de compra d’un cotxe nou va caure més que els VO en comparació amb el període anterior a la pandèmia. A més, després de les vacances d’estiu, la intenció de compra de l’VO va créixer un 12% en comparació amb el període anterior a la Covid-19.

Pel que fa a les motos, vam observar una lleu caiguda de l’interès de compra en el moment de l’confinament (tant noves com d’ocasió). No obstant això, un cop va acabar el confinament, l’interès per la compra d’una moto va pujar un 24% respecte a el període pre-COVID.

Destacar també que ha crescut un 12% el percentatge de persones que no es plantejaven comprar una moto en el període pre-COVID i que, arran de la pandèmia, sí, especialment entre els ciutadans que encara no posseeixen un vehicle de dues rodes, segons dades de motos.net.

EL NOU CONSUMIDOR DIGITAL: COM COMPRA I QUÈ LI MOU

Ja són un de cada tres els espanyols que compren cada setmana a través d’internet. I, al costat d’aquest increment arran de la pandèmia, també ha augmentat el pressupost destinat a la compra en línia. A dia d’avui, pràcticament un de cada quatre espanyols destina entre un 21% i un 50% del seu pressupost a la compra en línia, pràcticament el doble del registrat abans de la COVID-19. De fet, segons les dades analitzades en l’informe Pols Digital de Adevinta, el 62% dels espanyols investiguen i compren per internet, cosa que representa 19 punts més que abans de la COVID-19. Per la seva banda, el “anar de botigues” ha experimentat un fort descens i s’ha reduït a la meitat i ja són dues de cada tres espanyols que, des de l’esclat de la COVID-19, prefereixen no trepitjar les botigues tradicionals ni per investigar ni per comprar. Entre els avantatges de comprar en línia, destaquen la facilitat per comparar preus, la gran varietat d’oferta i la comoditat.

TENDÈNCIES PER 2021

Segons recull l’informe Pols Digital de Adevinta gairebé un 40% dels ciutadans declara que comprarà més a través de el comerç en línia. Per la seva banda, més de la meitat de la població optarà per una compra híbrida en 2021, que combini botigues físiques i comerç online. Cal assenyalar que en 2021, el preu seguirà sent un factor determinant en la compra en línia per al 85% dels espanyols.

Pel que fa a la previsió que tenen els espanyols de comprar-se un cotxe durant els propers mesos, segons dades de coches.net, més de l’71% de les persones que es plantegen la compra d’un vehicle, aposta per ono seminou o d’ocasió, un percentatge superior a l’de 2019, quan un 65% optava per aquesta modalitat. D’aquesta 71%, el 41% apostarà per un vehicle d’ocasió, mentre que el 30% ho faria per un seminou o Km0. D’altra banda, només el 16,5% dels que tenen intenció de comprar un cotxe aposten per un de nou com a primera opció, la meitat que l’any passat (abans de la pandèmia, el 30% dels que tenien previst comprar un vehicle apostaven per un de nou).