EL 79,48% DELS NENS FERITS GREUS ES VAN PRODUIR EN ACCIDENTS OCORREGUTS A MUNICIPIS PETITS

EL 79,48% DELS NENS FERITS GREUS ES VAN PRODUIR EN ACCIDENTS OCORREGUTS A MUNICIPIS PETITS

Tots els menors morts que viatjaven com a passatgers en un turisme a 2016, van perdre la vida en accidents ocorreguts en municipis amb menys de 50.000 habitants, A mesura que creixen els nens, augmenta el nombre de víctimes, possiblement motivat per una menor preocupació dels adults .

Els accidents de trànsit i les seves conseqüències mortals segueixen sent un dels problemes fonamentals de la nostra societat, no només entre els adults, també entre els nens. Així s’extreu de l’estudi realitzat per Sara Sòria, periodista col·laboradora de coches.net, el portal líder de motor a Espanya, i experta en gestió i direcció de seguretat viària per l’ONU. En aquest estudi s’ha realitzat una profunda anàlisi de les dades facilitades per la Direcció General de Trànsit (DGT) sobre les víctimes infantils amb una preocupant conclusió: tots els nens morts com ocupants d’un turisme en accidents a Espanya el 2016 viatjaven per municipis petits . A més, aquests accidents van provocar el 79,48% dels ferits greus.
Carreteres secundàries, el principal enemic dels conductors

 

Després d’analitzar dades de sinistralitat infantil facilitades per la DGT amb un total de 7.980 víctimes entre 0 i 14 anys en 2016, els resultats mostren que els 15 nens que van perdre la vida en accidents de trànsit viatjaven per vies interurbanes de municipis amb menys de 50.000 habitants . És una dada a tenir en compte perquè aquestes zones representen el 47,5% del total a Espanya, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística.

 

Un cop més, les carreteres convencionals o secundàries són les principals enemigues dels conductors. Del total d’infants víctimes en municipis de menys de 50.000 habitants, el 52% corresponen a aquest tipus de vies on es van registrar 8 morts i 71 ferits hospitalitzats. El 31% de les víctimes es van produir en autopistes i autovies amb 7 morts i 20 ferits greus, mentre que el 16,8% corresponen a vies urbanes.

 

La importància dels sistemes de retenció infantil (SRI)

 

L’ús de sistemes de retenció en els més petits segueix sent una tasca pendent per als conductors espanyols ja que en l’última campanya sobre l’ús dels SRI, realitzada durant set dies el passat mes d’octubre, es van detectar 189 menors que viatjaven sense utilitzar cap d’aquests sistemes. L’ús de la cadira infantil és clau per garantir la seguretat d’un nen quan viatja en cotxe perquè redueix el risc de mort entre un 50% i un 75% i el de lesions en un 90%.

 

L’estudi sobre l’ús del SRI en petits municipis, també conclou que a mesura que creixen els nens, augmenta el nombre de víctimes, possiblement motivat per una menor preocupació dels adults. El grup més afectat és el de 10 a 14 anys (35,27%), seguit del de 5 a 9 anys (33,51%) i de 0 a 4 anys (31,21%).

 

Finalment, destacar que un alt percentatge són accidents locals ja que corresponen amb entrades i sortides d’escoles infantils, col·legis, principi o fi de la jornada laboral dels pares o activitats extraescolars. El 62,90% dels

accidents van tenir lloc entre les 12 i les 20 hores, tot i que cal destacar les hores entre les 16 i 20 perquè acumulen el 35,74% de les víctimes.

 

“Un dels principals problemes és que la informació que reben els pares sobre com han de viatjar els nens en cotxe és insuficient. Per reduir la sinistralitat infantil és fonamental que els adults coneguin no només la normativa, també han de saber com instal·lar i usar les cadires de forma correcta. Després de conèixer les conclusions d’aquest estudi, és clau que des de l’administració es posi en marxa un pla de formació i de conscienciació amb el focus posat en els municipis més petits “, explica Sara Soria, autora de l’estudi.

 

Segons les dades de sinistralitat de la Direcció General de Trànsit (DGT) de 2017 en vies interurbanes van morir 17 menors de 12 anys i 76 van haver de ser hospitalitzats, dels quals 9 no portaven cap sistema de RetenciónInfantil (SRI) o cinturó de seguretat.