EL CANAL D'EMPRESES I EL RENTING empenyen a EL MERCAT DE TURISMES A 2019

EL CANAL D’EMPRESES I EL RENTING empenyen a EL MERCAT DE TURISMES A 2019

La Memòria Faconauto recull l’evolució de les vendes de turismes i tot terrenys per canals durant l’any anterior.

El sector de l’automoció va tancar el 2019 amb xifres negatives pel que fa a la venda de vehicles. Als reptes ja existents a la indústria se sumen ara els apareguts amb la crisi de l’COVID-19. No obstant això, no tots els canals parteixen de la mateixa situació. Durant el 2019, les empreses i el rènting empènyer a el mercat de turismes creixent respecte a el període anterior.

Tot i que el total de matriculacions de turismes va baixar gairebé un 5%, alguns canals van aconseguir obtenir xifres molt positives. És el cas, per exemple, de les empreses. Aquestes van comptabilitzar gairebé 60.000 turismes comercialitzats (+ 31,70%) i 42.049 tot terrenys (+ 45,38%). El que suposa un creixement d’aquest canal superior a l’37%.

D’una manera semblant va actuar el rènting. Durant el 2019, va aconseguir créixer 13,32%. El nombre de turismes venuts procedents d’aquest canal va créixer un 2%. L’evolució va ser encara més positiva en el segment dels tot terrenys on va augmentar el seu pes en el mercat un 35% en comparació a 2018.

No va ser la mateixa situació per al canal de particulars que ha baixat un 11,29%. Les matriculacions tàctiques també van veure com han baixat les seves xifres respecte a 2018 un 18,75%.

L’evolució de l’mercat per combustibles
En paral·lel a la situació de sector per canals, es troba l’evolució de l’mercat per combustibles. Les tendències es mantenen estables, sense grans canvis. El dièsel continua la seva pèrdua de pes: baixa gairebé un 25% les seves matriculacions. A el temps, la gasolina creix un 2,44% sent el combustible preferit pels compradors.

Pel que fa a les noves propulsions, els mild hybrid, tant de gasolina com de dièsel, són els que més creixen. Tots dos sumen gairebé 25.000 unitats en el total de l’mercat. Els elèctrics purs creixen més d’un 63% durant el 2019 però segueixen tenint una quota insignificant en el total de mercat (0,80%).