EL CITROËN Ë-C4 - 100% Electric JA SUPOSA UN 16% DELS NOUS CITROËN C4 QUE PRODUEIXEN A MADRID

EL CITROËN Ë-C4 – 100% Electric JA SUPOSA UN 16% DELS NOUS CITROËN C4 QUE PRODUEIXEN A MADRID

El Nou Citroën C4 és la nova berlina multienergía que Citroën fabrica a Madrid, en exclusiva per a tot el món.

Per les seves prestacions, el seu nivell d’autonomia i el seu confort i espai interior, idèntics a la dels seus companys de gamma gasolina i dièsel, la seva versió 100% elèctrica Citroën ë-C4 està obrint-se pas ràpidament a les línies de muntatge de el Centre d’Stellantis a Madrid, on ja representa un 16% dels vehicles produïts.
Citroën ë-C4, 100% Elèctric i Made in Spain, des de 195 euros a l’mes.