EL CIUTADÀ ÉS EL VERITABLE PROTAGONISTA DE LA DESCARBONITZACIÓ, PERÒ NECESSITA UNIFORMITAT REGULATÒRIA I UNA ACCIÓ COORDINADA DELS DECISSORS PÚBLICS

EL CIUTADÀ ÉS EL VERITABLE PROTAGONISTA DE LA DESCARBONITZACIÓ, PERÒ NECESSITA UNIFORMITAT REGULATÒRIA I UNA ACCIÓ COORDINADA DELS DECISSORS PÚBLICS

El sector espanyol de l’automoció considera el ciutadà com a veritable protagonista i agent actiu en el procés de la descarbonització espanyola. Així ha conclòs Neutral in Motion (NIM) a l’esdeveniment “El motor del canvi intel·ligent i sostenible” que ha celebrat aquest matí a Madrid amb motiu del Dia Mundial de les Ciutats.

Durant la jornada, que ha reunit públicament per primera vegada tots els representants de les principals associacions d’automoció espanyola*, s’ha remarcat l’enorme esforç que el sector de la mobilitat està fent des de fa anys per assolir l’objectiu de fer Europa primer continent climàticament neutre del món d’aquí al 2050.

Les diferents associacions que formen NIM, des de cadascun dels seus sectors, han afirmat estar plenament compromesos amb els objectius mediambientals mitjançant l’impuls d’una mobilitat més sostenible a través de l’adopció de mesures i estratègies que permetin al nostre país continuar progressant en la necessària renovació del parc, mitjançant la fabricació i la comercialització dels nous vehicles baixos en emissions.

Aquest impuls, però, ha de tenir necessàriament en compte el ciutadà, que, com a guia actiu i compromès d’aquest procés, ha de marcar el camí de les noves tendències a l’hora de desplaçar-nos per les ciutats davant la multimodalitat de mitjans de transports existents, convertint-se així en part essencial i protagonista d’una mobilitat racional, coherent i sostenible.

Per això és crucial, a més del seu compromís, que se’ls asseguri una uniformitat en els enfocaments reguladors als diferents nivells de l’administració, una acció coordinada entre tots els decisors públics que ofereixin al ciutadà solucions de mercat assequibles, així com polítiques actives comunes i coherents que animin els usuaris a adaptar definitivament les seves tendències de mobilitat a fórmules respectuoses amb el medi ambient, més eficients i responsables. Segons aquest ús responsable s’aconseguiran millors resultats per a l’economia i per al conjunt de la societat.

En aquest sentit, per a Ricard Casalins Ribó, Coordinador General de Mobility Institute, que ha participat a la taula de debat durant la jornada, “el que és clar és que l’usuari urbà vol canviar: segons una enquesta pròpia realitzada a ciutadans de Madrid i Barcelona (a ciutat i les seves primeres corones), des del gener del 2019, de manera gairebé constant, hi ha entre un 30 i un 35% de persones que afirmen no estar satisfetes amb la seva mobilitat diària. En aquest grup hi ha tant usuaris de vehicle privat com de transport públic. Això és una gran oportunitat per oferir serveis de mobilitat de qualitat, tant per al sector privat com per a l’administració”.

Pel que fa a com ha evolucionat la normativa reguladora si parlem de vehicles privats, transport públic i resta de desplaçaments, Ramón Ledesma, Assessor de Pons Seguretat Viària, que també va intervenir en aquesta taula rodona, ha indicat que “tota l’arquitectura normativa ha estat històricament vinculada al vehicle de quatre rodes com a eix a través del qual s’ordenava la mobilitat. La situació ha canviat radicalment i avui és el ciutadà qui ha de marcar les prioritats d’aquesta nova mobilitat, que a més de sostenible ha de ser eficient i segura si volem que realment s’imposi com a alternativa a allò que ja sabem que no funciona a la mobilitat actual ”.

Per tant, per avançar en aquest canvi de paradigma, cal involucrar la ciutadania en la transició cap a societats més modernes i ciutats netes amb multitud d’opcions de desplaçament més segures, inclusives, assequibles i sostenibles, considerant la mobilitat com un element de cohesió social però buscant l’eficiència reguladora i evitant mesures que es basen en prohibicions, sinó, més aviat, en la definició d’estratègies que permetin a la resta d’agents oferir al ciutadà el principi ineludible de “accessibilitat universal”.

*Declaracions Representants de les Associacions fundadores de NIM durant la jornada:

Arturo Pérez de Lucia, director general d’AEDIVE: “La mobilitat urbana està cridada a ser elèctrica, amb la reducció consegüent de contaminació i sorolls, perquè a més de sostenible, és eficient energèticament per impulsar les energies renovables, l’emmagatzematge energètic i la generació distribuïda , però també serà connectada, compartida i en alguns casos, autònoma. Tampoc cal descartar el desenvolupament creixent de solucions elèctriques aerotransportades amb drones per a persones i mercaderies, que ja compta amb vehicles i pel que es treballa pel que fa a la seva regulació”.
José-Martín Castro Acebes, president d’AER: “El sector

està apostant decididament per les inversions en mobilitat sostenible. Els clients estan donant suport a aquest procés, perquè tenen un gran compromís amb el medi ambient, com ho demostra l’ús responsable que fan de la tecnologia”.
José María Riaño, secretari general d’ANESDOR: “Per accelerar el procés de descarbonització cal adoptar la premissa de fer servir el vehicle que millor s’adapti a cada circumstància, amb la tecnologia més eficient. En aquest entorn multimodal que ja és una realitat, les motos i especialment les elèctriques, que ja són més del 8% del mercat, hi jugaran un paper destacat”.
José López-Tafall, director general d’ANFAC: “La indústria de l’automoció, i en concret els fabricants de vehicles que representa ANFAC, està treballant a posar al mercat els vehicles més eficients i que compleixin amb les demandes de descarbonització de les ciutats, la societat i les administracions. Actualment hi ha més de 150 models de vehicles de zero i baixes emissions disponibles per a la compra i aquest nombre creixerà exponencialment. L’automoció està liderant una transformació, però aquest canvi ha de ser recolzat pel sector públic i per tot l’ecosistema de la nova mobilitat. Hem de fer de l’automoció un projecte-país on assolir els nostres objectius preservant la potència i la qualitat de la indústria a Espanya”.
Javier Gonzalez Pereira, president d’ASCABUS: “Queda un llarg camí per recórrer per assolir la neutralitat climàtica el 2050, un camí que estem cridats a liderar des de l’associació Ascabús. Som un actor clau per dotar els Autobusos necessaris al Transport de viatgers per carretera”.
Juan Luis Fernández, director d’assumptes públics de FACONAUTO: “Des de Faconauto i els més de 2.000 grups de concessionaris que representem som conscients de la imparable descarbonització del parc automobilístic; així com del nostre rol de prescriptors de la nova mobilitat. Així, el sector preveu mobilitzar gairebé 500 milions d’euros els propers tres anys per invertir en instal·lacions i nous serveis, especialment els vinculats a l’ecosistema elèctric ia les noves formes d’ús i venda en línia”.
Juan Luis Barahona, president executiu de FENEVAL: “Les noves tecnologies, serveis i les cada cop més modernes formes de relació amb els clients són un punt clau en aquesta mobilitat del futur, més sostenible i intel·ligent. El pagament per l’ús del vehicle ja és una tendència creixent i imparable”.
Jaime Barea, director corporatiu de GAMVAM: “La distribució, a la qual GANVAM representa, és el pont per connectar el ciutadà amb l’oferta de mobilitat descarbonitzada, però els esforços del sector automoció per complir uns objectius ambiciosos amb què està absolutament compromès deuen anar acompanyats d’un marc que afavoreixi la descarbonització. Per exemple: des de començament d’any s’han venut prop de mig milió de vehicles de més de 15 anys, un 20% més que el 2019, evidenciant la necessitat d’un pla eficaç d’incentiu a l’aclaparament que faciliti l’accés de tots els perfils a un vehicle eficient i on sigui més rendible fer xerrar el cotxe antic que vendre’l al mercat de segona mà”.
José Portilla, director general de SERNAUTO: “Els proveïdors d’automoció fa dècades que estan fabricant i subministrant sistemes, components i tecnologies perquè els vehicles siguin cada vegada més nets i eficients. Gràcies a una alta inversió en innovació, s’estan desenvolupant components per a sistemes alternatius de propulsió, nous materials i dissenys per a l’alleugeriment del vehicle, així com components per al vehicle electrificat, contribuint, amb això, a promoure una mobilitat més sostenible des del punt de vista mediambiental, econòmic i social”