EL MÈTODE SUZUKI DE PRODUCCIÓ SOSTENIBLE

EL MÈTODE SUZUKI DE PRODUCCIÓ SOSTENIBLE

Suzuki considera els problemes ambientals, com l’escalfament global, com un dels reptes més importants per a les nostres activitats comercials. La gran majoria de fàbriques de Suzuki compleixen amb l’estàndard que certifica el seu compliment de les normatives ecològiques. El compromís per la cura del planeta es ramifica en tres camps d’acció: política, tecnologia i activitat.

“Kung Fu Tse” (Confuci), un dels filòsofs asiàtics més reconeguts de tots els temps, deia que “si serveixes a la Naturalesa, ella et servirà a tu”. Suzuki ha fet seva aquesta idea i té cura fins al mínim detall tots els seus processos de producció per protegir el planeta i procurar un futur estable a les generacions futures. Creiem que la nostra tasca més important és reconèixer els efectes que generen les nostres operacions, i promoure nous sistemes de producció i productes més respectuosos amb el medi ambient.

Suzuki considera els problemes ambientals, com l’escalfament global, com un dels reptes més importants per a les nostres activitats comercials. Treballem agressivament a la reducció de l’impacte ambiental que pot generar-se a través de les nostres activitats d’R + D, producció, distribució física, comercialització i oficines, mitjançant l’establiment d’un sistema de gestió ambiental per a tot el grup. A l’abril de 2001 vam crear el Comitè Mediambiental, com a òrgan de màxima autoritat en aquesta matèria. Aquest comitè es reuneix dos cops l’any per determinar la nostra política ambiental i els objectius ambientals a mitjà i llarg termini, verificar el progrés en els problemes existents i discutir problemes urgents.

fabricació sostenible

Dins d’aquest compromís mediambiental, prestem molta atenció al disseny sostenible dels nostres vehicles (no en va, la quantitat de CO2 emesa en el seu cicle de vida s’ha reduït en un 25% respecte al 2005) i al procés de producció que es desenvolupa en cadascuna de les nostres plantes. Les fàbriques de Suzuki segueixen un minuciós protocol de compromís mediambiental que minimitza al màxim el seu impacte. És el que en Suzuki anomenem “fabricació sostenible”.

L’esforç per complir les normes mediambientals afecta tots els processos de la producció industrial de Suzuki. Per aquest motiu, tots els nostres centres de producció compleixen amb la certificació ISO 14001 des de l’any 2003, un estàndard mediambiental que assegura pràctiques respectuoses amb el medi dins d’una fàbrica. Aquesta certificació es comprova i ratifica periòdicament a través de les regulacions pertinents, auditories ambientals i revisions tècniques per verificar l’efectivitat del sistema de gestió mediambiental.

Al juliol de 1998 Suzuki va obtenir el seu primer certificat ISO 14001 a la planta de Kosai i aquest mateix any també es va certificar la planta d’Hongria. Suzuki pot presumir que, a més de totes les seves plantes japoneses, altres 16 fora de les seves fronteres compleixin amb aquesta normativa. A més del que s’ha dit, es realitzen auditories mediambientals externes i internes en totes les nostres fàbriques.

Gràcies a això, s’han aconseguit reduir les emissions globals de CO2 de les nostres plantes domèstiques de les 348.000 tones de CO2 de 2014 a 339.000 el 2016, tot i haver-se augmentat la producció. En les activitats de transport relacionades, aquesta xifra ha passat de 43.400 (2014) a 38.800 tones.

Suzuki va invertir en 2016 53.600 milions de iens (417 milions d’euros) en la protecció mediambiental, la majoria d’ells, en investigació i desenvolupament de nous mètodes de producció i de vehicles menys contaminants. La millora mediambiental no només produeix beneficis al planeta, ja que va aparellada, en moltes ocasions, a un rendiment econòmic. L’estalvi en energia, aigua i gestió de residus ha permès un estalvi de més de 3.000 milions de iens (23.340.000 d’euros) el 2016.

Suzuki i el reciclatge

Suzuki sempre s’ha mostrat compromesa amb l’impacte ambiental de les seves activitats i ha prestat una especial atenció al reciclatge. De fet, el reciclatge és un dels tres pilars de sostenibilitat de Suzuki, que anomenem les 3 R ‘s: Reduir, Reutilitzar i Reciclar. L’esperit de la companyia és contribuir a la creació d’una societat sostenible i orientada al reciclatge, mitjançant l’ús acurat dels recursos durant tot el procés de producció, des del disseny inicial fins a la fi del cicle de vida del vehicle.

Suzuki va llançar en 1998 el seu “Pla d’Acció Voluntària per al reciclatge d’automòbils usats” i quatre anys després va arribar la “Suzuki Global Environment Charter”, una carta de compromís en què es recollien les iniciatives i propostes en relació amb la protecció del medi ambient que la companyia es comprometia a assumir per complir amb el seu Pla Mediambiental 2020. la marca va aconseguir que el 95% del pes dels seus vehicles fora reciclable molt abans que la llei obligués.