EL SALDO DE LA BALANÇA COMERCIAL DE VEHICLES ACONSEGUEIX CRÉIXER UN 22% EN 2020

EL SALDO DE LA BALANÇA COMERCIAL DE VEHICLES ACONSEGUEIX CRÉIXER UN 22% EN 2020

Durant l’any anterior, l’activitat comercial de vehicles ha aconseguit un balanç positiu de 17.166.000 d’euros, només superat pel sector d’alimentació. La crisi de l’COVID-19 s’ha reduït un 12,3% l’import generat per l’exportació de vehicles, arribant als 31.516.000 d’euros.

Durant aquest 2020, el sector de l’automoció s’ha vist fortament colpejat per la crisi de l’COVID-19, amb la paralització de les fàbriques durant diversos mesos. Encara malgrat això, l’activitat comercial de vehicles ha aconseguit incrementar la seva aportació a la balança comercial en un 21,9%, acumulant un saldo positiu total de 17.166.000 d’euros durant l’any passat i col·locant-se com el segon sector, després de alimentació, amb major aportació a l’economia espanyola.

Cal destacar que, tot i que, tant el valor de l’acumulat anual de l’exportació com de la importació de vehicles s’han vist reduïts substancialment respecte a l’any 2019, la caiguda de la valor obtingut per l’exportació de vehicles és molt menys pronunciada que la resultant de la activitat comercial de la importació d’automòbils. Mentre que l’exportació ha aconseguit obtenir 31.516.000 d’euros, que suposa un 12,3% menys que l’any anterior, la importació s’ha vist reduït un 34,4% fins als 14.351.000 d’euros, el que ha permès que la diferència entre les dues activitats suposi un resultat positiu per a l’economia espanyola amb un creixement de l’saldo de l’21,9% fins als 17.166.000 d’euros el 2020.

“L’automoció és un sector crític per a l’economia espanyola, amb una resiliència i un efecte tractor de la resta de sectors molt alt. Tot i el context d’incertesa econòmica, sanitària i social que hem travessat durant 2020, el vehicle “made in Spain” es consolida com un important actiu, altament demandat a Europa Aquesta aportació positiva a la balança comercial, en un any de crisi, és una fita molt rellevant que dóna la clau de la generació de riquesa i ocupació que suposa aquest sector. Hem de fer el possible per mantenir i impulsar la nostra indústria de l’automoció a Espanya davant el repte de la transformació a la indústria de la mobilitat “, va afirmar José López-Tafall, director general d’ANFAC.

Per la seva banda, el sector de l’automoció en el seu conjunt ha generat durant 2020 un saldo positiu total a la balança comercial de 11.490 milions d’euros, que suposa un creixement de l’45,8% respecte a el mateix període del l’any anterior. Tant l’activitat comercial de vehicles com de components s’ha vist afectat per la crisi de l’COVID-19, amb descensos importants en els valors acumulats. Això ha provocat que l’exportació en conjunt s’hagi reduït un 14,4%, fins als 40.904.000 d’euros però en menor mesura que el saldo acumulat per la importació de vehicles i components en global, que ha baixat un 26,3%, amb 29.414.000 d’euros acumulats el 2020.

Durant el mes de desembre, el sector de l’automoció va generar un saldo positiu de 826 milions d’euros per a la balança comercial, un 71,3% més que el mateix mes de l’any anterior. Tot i el lleu descens de l’últim mes de l’any, el segon semestre del 2020, a excepció d’agost, ha generat un ritme creixent permetent aconseguir un benefici positiu de el sector en el seu conjunt durant l’any anterior.

Per la seva banda, les exportacions de el sector al mes de desembre van generar un total de 3.631.000 d’euros, un 6,1% més que en el mateix període de l’any anterior. De la mateixa manera, l’exportació de vehicles va aconseguir un creixement de l’9,5%, fins a arribar als 2.893.000 d’euros a causa de la forta demanda dels vehicles “made in Spain” procedent dels mercats europeus. En contraposició, en aquest últim mes, tant la importació de el sector com la de vehicles va caure un -4,6% i un -21,8%, acumulant un total de 2.805.000 d’euros i 1.383 milions d’euros, respectivament.

Durant 2020, el mercat europeu segueix sent clau per a l’exportació de vehicles espanyols, amb el 92,8% dels vehicles enviats fora de les nostres fronteres. A excepció dels Estats Units, nou dels 10 principals destinacions d’exportació corresponen a països de la Unió Europea. Durant 2020, França pren la primera posició de l’Top-3, amb 6.941.000 d’euros, en relleu d’Alemanya (6.687.000 d’euros) i seguit del Regne Unit (3.935 milions d’euros), acumulant, entre les tres regions, el 54 % de les exportacions dels vehicles espanyols. Cal esmentar les fortes caigudes registrades en les exportacions de les destinacions de l’Top-10, on destaquen Bèlgica (-31,7%), Portugal (-27,8%) i el Regne Unit (-26,3%). Només, França i Turquia augmenten el seu valor respecte a l’any anterior, amb un creixement de l’0,2% i 133,7%, respectivament.

Pel que fa a les importacions de vehicles du

rant l’últim any, destaca el fort retrocés que han patit tots els països que conformen el Top-10 de destinació origen. Alemanya torna a encapçalar el rànquing, amb 3.594.000 d’euros, però amb una caiguda de l’40% respecte a l’any anterior. El Top-3 el tanca França (1.764 milions d’euros) i el Japó (1.038.000 d’euros), que també redueixen les seves importacions al nostre país en -45,6% i -40,2%, respectivament. A més de Japó, que ascendeix a la tercera posició, només, Turquia i República de Corea es situen en el Top-10 d’importadors des de fora d’Europa.

Tot i la caiguda dels principals mercats i destinacions d’exportació situats a Europa a causa dels tancaments per la pandèmia de l’COVID-19, el segon semestre ha permès recuperar el ritme d’exportació de el sector d’automoció, però sempre inferior a la registrada en el any anterior. Aquest comportament ha mantingut a el sector de l’automoció com el tercer major exportador a nivell nacional en 2020, amb 40.904.000 d’euros i només per darrere d’alimentació (51.304.000 d’euros) i béns d’equip (46.342.000 d’euros).