EL VEHICLE ELÈCTRIC, ELEMENT CLAU PER A LA TRANSFORMACIÓ ENERGÈTICA DE LES CIUTATS

EL VEHICLE ELÈCTRIC, ELEMENT CLAU PER A LA TRANSFORMACIÓ ENERGÈTICA DE LES CIUTATS

Segons l’informe de Monitor Deloitte “Ciutats energèticament sostenibles: la transició energètica urbana a 2030” cal implementar accions urgents en el sector del transport, edificació i serveis municipals. La penetració del vehicle elèctric serà una de les actuacions clau dins el sector transport per aconseguir assolir aquest objectiu. Els municipis europeus que van signar el 2008 el Pacte dels Alcaldes es van comprometre a recudir les emissions de CO2 com a mínim un 40% el 2030.

Com a líder mundial en electrificació, Nissan treballa per canviar el sistema de mobilitat que coneixem fins ara, reduint alhora el seu impacte mediambiental sobre l’atmosfera. Segons l’informe de Monitor Deloitte “Ciutats energèticament sostenibles: la transició energètica urbana a 2030”, el foment del vehicle elèctric i la seva infraestructura és un dels elements clau que hauran d’impulsar les diferents administracions públiques locals per reduir les emissions de CO2hasta un 40 % el 2030, tal com van signar en el Pacte dels Alcaldes de 2008.
L’informe destaca que les ciutats consumeixen el 40% de l’energia final i estan relacionades amb fins al 70% de les emissions de gasos efecte hivernacle. Per tant, per aconseguir els objectius proposats en el Paco dels Alcaldes les actuacions addicionals a molt curt termini en les grans i mitjanes ciutats són primordials, especialment en el sector del transport rodat, ja que l’evolució natural de les ciutats no és suficient per assolir els objectius d’emissions i de qualitat de l’aire.

 

Entre altres actuacions en transport, l’informe subratlla la necessitat d’arribar a una penetració del vehicle elèctric de 25-30% de cara a 2030. Per aconseguir arribar a aquestes dades, les administracions públiques han de marcar-se objectius anuals en aquest sentit, així com establir incentius a l’adquisició de vehicles elèctrics mitjançant exempcions fiscals. A més, s’ha de fomentar el desenvolupament de la infraestructura de càrrega tant pública com privada.

 

 

Líder de nous models de mobilitat sostenible amb Nissan Intelligent Mobility

 

Nissan ja està impulsant aquest canvi ja que, pel líder automobilístic, la mobilitat elèctrica no tracta únicament de la fabricació de vehicles elèctrics, sinó que el seu compromís busca aconseguir un canvi en la societat i conscienciar sobre un ús més racional i sostenible de l’energia . Actualment és l’única marca capaç d’oferir als usuaris vehicles electrificats, serveis energètics i energia portàtil. Aquest projecte està format per tres àrees d’innovació i la seva icona és el nou Nissan LEAF que integra aquests tres aspectes en un sol producte.

 

Entre d’altres, Nissan està fomentant el desenvolupament de la infraestructura elèctrica a través de noves vies que permetin proporcionar a les persones un accés més econòmic i fins i tot gratuït a l’electricitat. Un exemple d’això és el sistema de càrrega bidireccional V2G (Vehicle to Grid) proporcionat pels vehicles elèctrics de Nissan, i xStorage, un sistema revolucionari d’emmagatzematge d’energia domèstic que permet donar una segona vida a la bateria del LEAF. Tots dos sistemes permeten traslladar l’eficiència energètica en la conducció a habitatges i locals comercials per garantir que la xarxa elèctrica pugui satisfer una demanda d’energia cada vegada més gran.