ELS CONCESSIONARIS ESPANYOLS MANTENEN LA RENDIBILITAT A L'ALÇA EN EL TERCER TRIMESTRE DE L'ANY

ELS CONCESSIONARIS ESPANYOLS MANTENEN LA RENDIBILITAT A L’ALÇA EN EL TERCER TRIMESTRE DE L’ANY

Es manté la tendència dels dos trimestres anteriors, amb una rendibilitat global del concessionari mitjà de l’1,98%. Tot i la millora de l’activitat a l’agost i al setembre, el mercat continua molt afectat per l’escassa oferta de vehicles. La Posventa manté una bona xifra d’activitat, encara que també està afectada per la manca de recanvis i l’augment de costos.

La rendibilitat dels concessionaris espanyols s’ha situat en l’1,98% el tercer trimestre de l’any, segons les dades de Snap-on Business Solutions, fet que contrasta amb el 0,80% aconseguit el mateix període de l’any passat.

Després d’arrencar aquest exercici 2022 a l’1,16% i tancar el primer semestre a l’1,77%, l’1,98% del tercer trimestre suposa una xifra molt per sobre de les rendibilitats mitjanes de l’última dècada. Tot i això, un de cada cinc concessionaris (el 21,7%) estan en pèrdues, una xifra però molt inferior a la del mateix període del 2021, quan eren el 37,7% els que estaven en números vermells.

La rendibilitat ha augmentat tant a l’àrea de Vendes (+40,9%) com a Posvenda (+15,4%), amb una facturació total que també ha crescut gairebé un 7%, sempre respecte al tercer trimestre del 2021. Els concessionaris, no obstant, no han pogut escapar de la inevitable inflació, amb una pujada del 7,5% en les despeses generals.

La contribució de cada àrea de negoci continua dominada per la venda de vehicles nous (VN), que aporta el 62% de la facturació i gairebé un 36% del resultat. La venda de vehicles d’ocasió (VO) suposa una cinquena part de la facturació (20,5%) i dels resultats (20,8%), mentre que el Taller representa el 5,6% de la facturació i el 12, 9% del resultat. L?àrea de recanvis suma el 12,2% de la facturació i gairebé una tercera part del resultat (30,6%).

Anàlisi de les dades: un tancament d any per sobre del 2%

Aquests resultats apunten a un tancament d’any per sobre del 2% de rendibilitat, però no podem oblidar que un de cada cinc concessionaris continua en pèrdues a hores d’ara i que l’escenari no és gens optimista, amb una escassetat d’estoc que afecta tant les divisions de Vehicle Nou i Ocasió com els recanvis a l’àrea de Posventa. L?escenari és especialment complicat en els lliuraments de vehicles nous, amb temps d?espera no recordats des de fa anys. I al VO, mentrestant, l’oferta de cotxes amb una antiguitat menor a tres anys és molt limitada. Això es compensa en certa manera amb una maximització de les operacions realitzades, cosa que explica les bones xifres de rendibilitat.

Pel que fa a la Posvenda, malgrat que manté una bona xifra d’activitat, tampoc no és aliena a aquesta escassetat d’oferta ia la pujada del preu dels combustibles i materials, cosa que està provocant estades més llargues dels cotxes als tallers i un risc potencial per a la rendibilitat de lactivitat.