ELS TALLERS ASSOCIATS A GANVAM OFEREIXEN ALS SEUS CLIENTS EL PAGAMENT FLEXIBLE DE LES REPARACIONS

ELS TALLERS ASSOCIATS A GANVAM OFEREIXEN ALS SEUS CLIENTS EL PAGAMENT FLEXIBLE DE LES REPARACIONS

En virtut d’un acord amb Affinity Solucions, han de disposar de manera gratuïta de l’eina Easy Pay amb la qual gestionar de manera immediata el pagament fraccionat de les operacions de manteniment i reparació.

Els tallers vinculats a l’Associació Nacional de Venedors de Vehicles a Motor, Reparació i Recanvis (GANVAM) ja ofereixen als conductors la possibilitat d’abonar de forma fraccionada les operacions de manteniment i reparació.

En virtut d’un acord aconseguit per la patronal de la distribució amb Affinity Solucions, experts en consultoria de serveis i assegurances per a grans col·lectius, els tallers associats a Ganvam disposaran de la solució de pagament Easy Pay, amb la qual gestionar de manera immediata el pagament flexible de les factures.

En concret, la solució Easy Pay -desenvolupada per SeQura, experts en el desenvolupament de solucions de pagament flexibles per potenciar les vendes en el sector de la distribució i gratuïta per als tallers associats de Ganvam- compta amb l’avantatge d’eliminar temps d’espera per a l’aprovació de l’operació, atès que a l’registrar el pagament a la plataforma el conductor rep directament un avís al seu mòbil per formalitzar els terminis acordats.

D’aquesta manera, la patronal de la distribució brinda als tallers solucions de finançament amb què obrir noves vies de captació i fidelització de clients, evitant que perdin oportunitats de negoci i fins i tot que incrementin el seu tiquet mitjà, a l’facilitar el conductor que assumeixi totes les intervencions necessàries.

En aquest sentit, aquest finançament flexible permetrà als tallers evitar les pèrdues econòmiques derivades de l’abandonament o de retard en la recollida de vehicles per part de conductors que no poden afrontar la totalitat de l’pagament. Segons dades de Ganvam, els negocis postvenda perden més de quatre milions d’euros anuals tant per les reparacions no pagades com per la pèrdua de negoci que suposa l’espai ocupat per aquests vehicles, així com per les despeses d’estada reglamentaris que resulten impagats.

En paral·lel, la possibilitat que el conductor pugui afrontar el pagament fraccionat de la factura tindrà un impacte positiu en la seguretat viària, ja que garanteix que el conductor tingui el cotxe a punt, en un moment en què les vendes de vehicles usats de més de 15 anys van créixer l’any passat al voltant de l’30%, tenint aquests un major risc de sinistralitat.

Segons dades de la DGT, el risc de resultar ferit o fins i tot morir en un accident es duplica quan es tracta de cotxes d’entre 10 i 15 anys d’antiguitat.