Entrada en vigor del Pla Movalt

Amb un pressupost de 20 milions d’euros, les ajudes van destinades a incentivar l’adquisició de vehicles elèctrics, híbrids endollables, gas liquat de petroli (GLP o Autogas), gas natural comprimit (GNC), gas natural liquat (GNL) i pila de combustible.

Guia pràctica per a acollir-se al Pla Movalt

Qui pot acollir-se a les ajudes? Es podran acollir persones físiques i autònoms, empreses i entitats públiques i privades. Les persones físiques i professionals autònoms només poden sol·licitar ajudes per a un únic vehicle, mentre que el límit per a entitats públiques o privades amb personalitat jurídica ascendeix a 35 vehicles per beneficiari.

Quins vehicles es beneficien del Pla Movalt? Vehicles elèctrics 100% (EV / BEV), híbrids endollables (PHEV), elèctrics d’autonomia estesa (REEV), gas liquat de petroli (GLP o Autogas), gas natural comprimit (GNC), gas natural liquat (GNL) i pila de combustible. Els vehicles subvencionables han de pertànyer a alguna de les següents categories: turismes, furgonetes, furgons, autobusos, autocars, camions, quadricicles o motocicletes.

¿S’inclouen vehicles de segona mà o quilòmetre zero? No. Han de ser vehicles nous i matriculats per primera vegada a Espanya. En el cas de vehicles elèctrics i de pila de combustible, exceptuant les motocicletes, podran tenir fins a 9 mesos d’antiguitat des de la primera matriculació fins al registre de la sol·licitud, sempre que la titularitat durant aquests 9 mesos hagi estat del punt de venda o concessionari que realitzi la venda del vehicle al beneficiari.

És necessari convertir en ferralla un altre vehicle? El Pla Movalt no requereix l’desballestament de cap vehicle per acollir-se a les ajudes.

Altres condicions per rebre les ajudes: Acreditar estar al corrent de pagament de les obligacions de l’Agència Tributària i la Seguretat Social.

Termini per sol·licitar els ajuts: Es podran fer reserves fins al 30 de juny de 2018 o fins que s’esgoti el pressupost.

Quina és la quantia de les ajudes del Pla Movalt per a vehicles turismes?

• Per a turismes elèctrics (EV / BEV) i d’autonomia estesa (REEV): 5.500 euros més 1.000 euros que aporta el concessionari per al punt de recàrrega. El preu de tarifa màxim no pot superar els 38.720 euros.

• Per a turismes híbrids endollables (PHEV): 1.300 euros per a una autonomia elèctrica entre 12 i menys de 32 quilòmetres; 2.600 euros entre 32 i menor de 72 quilòmetres; i 5.500 euros per a una autonomia major de 72 quilòmetres. S’afegeixen 1.000 euros del concessionari per a la instal·lació del punt de recàrrega. El preu màxim de tarifa no ha de superar els 32.000 euros.
• Per a turismes de gas natural (GNC o GNL): L’ajuda de l’Estat ascendeix a 2.500 euros i del concessionari a 1.000 euros. Per acollir-se a l’ajuda el preu de tarifa del vehicle no pot superar els 25.000 euros.

• Per a turismes de gas liquat de petroli (GLP / Autogas): 500 euros més 1.000 euros del concessionari per vehicles la tarifa no superi els 11.000 euros; o 1.000 euros més altres 1.000 del concessionari per a vehicles amb un cost màxim de 25.000 euros.

• Per a turismes de pila de combustible: 5.500 euros més 1.000 euros que aporta el concessionari.

Les persones interessades podran sol·licitar els ajuts en qualsevol concessionari adherit al Pla Movalt.