FUNDACIÓ CNAE DIVULGA LES NOVETATS DE LA LLEI DE TRÀNSIT

FUNDACIÓ CNAE DIVULGA LES NOVETATS DE LA LLEI DE TRÀNSIT

Més de 300 professionals de la formació de conductors i la seguretat viària van seguir en directe el 24 de febrer la jornada formativa organitzada per la Fundació de la Confederació Nacional d’Autoescoles (CNAE) amb l’objectiu d’explicar els canvis a la Llei de Trànsit, que entraran en vigor el 21 de març de 2022, i la seva incidència al sector de les autoescoles.

Hi van intervenir, entre d’altres, Pere Navarro, director general de Trànsit; Juan José Matarí, president de la Comissió sobre Seguretat Viària del Congrés dels Diputats; Francisco De Las Alas-Pumariño, cap de la Unitat de Normativa de DGT i el president de CNAE i la seva Fundació, Enrique Lorca.

Juan José Matarí va assenyalar que «la reforma de la Llei de Trànsit ha anat més enllà de la proposta del Govern, ja que incorpora suggeriments amb diferents perspectives. Tots coincidim que la formació ha de ser l’estrella de la nova estratègia de seguretat viària, si volem assolir els objectius plantejats, la visió zero morts a la carretera».

El president de la Comissió sobre Seguretat Viària va afirmar que «la disposició final segona bis reconeix, per fi, la necessitat de més examinadors» i va manifestar que «es troba a faltar que els usuaris dels VMP i les bicicletes rebin formació viària, a fi que s’incorporin amb seguretat al complex sistema del trànsit.

»Hi ha camí per recórrer i ho hem de fer junts, com fins ara. Demano a CNAE que segueixi col·laborant amb les institucions per aconseguir entre tots la millora de la seguretat viària».

A la taula de treball, que va presentar i va moderar el vicepresident de CNAE Sergio Olivera, va participar el cap de la Unitat de Normativa de DGT, Francisco De Las Alas-Pumariño, que va desgranar les 50 novetats de la normativa. «Hi ha mesures de tota mena: aquelles que augmenten la càrrega punitiva, com l?ús del mòbil durant la conducció, les que recompensen canvis de comportament, com els cursos de conducció eficient, amb els quals es podran recuperar punts, etc.

«Per primera vegada s’esmenten a la llei el vehicle automatitzat i la protecció ambiental. Un altre detall: que l’escassetat d’examinadors es reconegui a la llei, ens serveix a l’hora de negociar amb Funció Pública la incorporació de més personal».

Ismael Carrón, tècnic de CNAE, va analitzar com afecten els canvis a la llei a l’activitat pròpia de les autoescoles. «Els professors s?hauran de posar al dia, però també la DGT haurà d?actualitzar les preguntes dels exàmens.

»Es tipifica com a infracció la utilització de dispositius d’intercomunicació no autoritzats reglamentàriament a les proves per a l’obtenció i la recuperació de permisos o llicències de conducció o altres autoritzacions administratives per conduir. La sanció és de 500 euros i comporta la impossibilitat de tornar-se a presentar a lexamen en el termini de 6 mesos.

»S’amplia el catàleg formatiu per a les autoescoles amb la inclusió dels cursos de conducció segura i eficient, la superació dels quals atorgarà 2 punts en el permís de conduir, fins a un màxim de 15 punts, sempre que l’interessat disposi d’un saldo positiu.

»DGT i ENAC ja han establert un procediment per a l’acreditació dels centres que puguin impartir aquests cursos teòrics i pràctics per a motocicleta i ciclomotor, però s’espera l’Ordre ministerial que els desenvolupi tots, inclosos els de turismes. Fins aleshores, no es guanyaran els punts.

Roberto Ramos, director de Formació de la Fundació CNAE, es va centrar en com els canvis afecten la seguretat viària. «Una de les novetats més importants és que la norma regula el trànsit i la circulació de tots els vehicles, no només dels de motor. Inclou també els VMP i les bicicletes. Els ciclistes i els conductors de VMP han de deixar de veure’s com a vianants sobre rodes i han de complir tota la normativa com a conductors. Una novetat: cal protegir els usuaris vulnerables en el trànsit.

»Es prohibeix portar al vehicle mecanismes de detecció de radars o cinemòmetres. Encara queden exclosos d’aquesta prohibició els mecanismes d’avís que informen de la posició dels sistemes de vigilància del trànsit.

»Em sembla encertadíssim establir per a conductors menors una taxa d’alcohol del 0,0. L’anterior Llei de Trànsit permetia a turismes i motocicletes depassar en 20 km/h els límits genèrics de velocitat fixats per a les carreteres convencionals quan avancin altres vehicles que circulin a velocitat inferior a aquelles. Ara no. La idea és reduir el nombre d’avançaments, una de les maniobres més perilloses. Amb aquesta mesura, Espanya s’equipara a la resta de països de la Unió Europea on no és permès aquest excés de velocitat».