HYUNDAI MOTOR GROUP REVELA UNA TECNOLOGIA DE SISTEMA DE CÀRREGA SOLAR PER IMPULSAR FUTURS VEHICLES ECOLÒGICS

El sistema de càrrega solar ecològic carrega la bateria d’un vehicle amb panells solars en el seu sostre o capó, millorant la seva autonomia i reduint les emissions de CO2. El sostre solar translúcid és la primera tecnologia del món per a vehicles amb motor de combustió interna.

Hyundai Motor i Kia Motors han anunciat els seus plans per a introduir la tecnologia de càrrega solar en alguns dels vehicles de Hyundai Motor Group. Els panells solars generadors d’electricitat s’incorporaran al sostre o al capó dels vehicles, i seran compatibles amb els vehicles de combustió interna, híbrida i elèctrica proporcionant càrrega elèctrica addicional, el que augmentarà l’eficiència i la seva autonomia.
La tecnologia de càrrega solar s’està desenvolupant per reforçar la font d’alimentació principal del vehicle, millorant la seva autonomia i reduint les emissions de CO2. Pot carregar bateries no només de vehicles ecològics, inclosos els vehicles elèctrics i híbrids, sinó també dels vehicles amb motor de combustió interna (ICE), el que millora l’eficiència del combustible.

Hyundai Motor Group està desenvolupant tres tipus de sistemes de càrrega de sostre solar:

El sistema de sostre solar de primera generació, que s’aplicarà als models híbrids, inclou una estructura de panells solars de silici produïts en sèrie que es munten en un sostre comú. Aquest sistema pot carregar de 30 a 60% de la bateria al dia, depenent de les condicions climatològiques i de l’ambient.
El sistema de sostre solar semitransparent de segona generació s’aplicarà als vehicles de combustió interna, per primera vegada al món. El sistema de segona generació ofereix opcions de panells regulables, que proporciona una major sensació d’amplitud. Els panells solars semitransparents es munten al sostre solar panoràmic, mantenint la transparència mentre es carrega la bateria d’un vehicle elèctric o una bateria addicional muntada en un vehicle amb motor de combustió interna. L’aplicació de sistemes de càrrega solar als vehicles amb motor de combustió interna contribuirà al fet que els vehicles compleixin amb les lleis ambientals globals que regulen les emissions de CO2.
El sistema de sostre solar lleuger de tercera generació, actualment en procés d’estudi pilot a models de vehicles ecològics, inclou una estructura que munta panells solars al capó i al sostre de forma combinada, per maximitzar la producció d’energia.
El sistema de càrrega solar es compon d’un panell solar, un controlador i una bateria. L’electricitat es produeix quan l’energia del sol toca la superfície del panell solar, que la converteix usant els fotons de llum del sol. Creant així els parells d’electrons en les cel·les de silici que generen electricitat solar.

L’electricitat d’aquest procés és transformada al voltatge estàndard pel controlador, s’emmagatzema a la bateria o s’utilitza per disminuir les càrregues del generador de corrent altern (CA). Hyundai Motor Group no només ha tingut en compte l’eficiència sinó també el disseny a l’hora de desenvolupar el sistema de càrrega solar.

“En el futur, diversos tipus de tecnologies de generació d’electricitat, inclòs el sistema de càrrega solar, es connectaran als vehicles. Això els permetrà passar de ser un dispositiu passiu que consumeix energia, a una solució que genera energia de manera activa “, va dir Jeong-Gil Park, vicepresident executiu de la divisió de disseny d’enginyeria de Hyundai Motor Group, que ha desenvolupat aquesta tecnologia. “El paradigma del propietari del vehicle canviarà de consumidor a productor d’energia”.

Hyundai Motor Group llançarà la primera generació d’aquesta tecnologia en els seus vehicles després de 2019 per ajudar a complir els objectius de les regulacions globals i millorar l’eficiència del combustible del vehicle.