IMPRESCINDIBLE CONSULTAR L'ESTAT DE LES CARRETERES EN CAS DE TENIR QUE DESPLAÇAR A CAP D'ANY I ANY NOU

IMPRESCINDIBLE CONSULTAR L’ESTAT DE LES CARRETERES EN CAS DE TENIR QUE DESPLAÇAR A CAP D’ANY I ANY NOU

Les persones que hagin de desplaçar-se per motius justificats, és convenient que consultin el pronòstic meteorològic i l’estat de circulació de les carreteres. Els tancaments perimetrals adoptats per les comunitats amb motiu de la pandèmia restringeixen la mobilitat. Es donarà informació a través dels butlletins informatius en emissores de ràdio, a Twitter @DGTes i @informacionDGT; a la seva pàgina web i al telèfon 011. Es podrà restringir la circulació a determinats vehicles i establir, si escau, talls preventius.

A causa de la previsió que l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha emès sobre el risc de nevades durant els propers dies, la Direcció General de Trànsit recorda als ciutadans que hagin de desplaçar-se per carretera planificar el viatge abans de sortir, consultar el pronòstic meteorològic i l’estat de la circulació de la xarxa viària.

Els canals establerts en els quals es dóna aquesta informació són els butlletins informatius de les emissores de ràdio, en xarxes socials: Twitter @DGTes i @informacionDGT; a la pàgina web de l’Organisme i al telèfon 011.

Com està succeint al llarg de tot l’any, la pandèmia està condicionant molts dels viatges a realitzar durant aquestes festes nadalenques. Els tancaments perimetrals impostos a les comunitats autònomes per evitar la propagació de virus estan reduint els moviments per carretera.

No obstant això, és important recordar a aquelles persones que hagin de desplaçar-se en cotxe que hi ha alerta per nevades en àmplies zones de la Península que poden condicionar la circulació per carretera.

En el cas que els desplaçaments que s’hagin de fer transcorrin per les zones amb avís groc i taronja per nevades, les condicions de el viatge es poden veure afectades per possibles actuacions a la via per garantir la fluïdesa i la seguretat viària en tot moment, així podran establir-se:

• Restriccions a la circulació de vehicles pesats. La DGT ha comunicat aquest avís de nevades a el Comitè Nacional de Transport perquè ho tingués en compte a l’hora de planificar els viatges.
• Restriccions a la circulació a altres vehicles que no comptin amb pneumàtics d’hivern o cadenes.
• Limitar la velocitat de circulació i prohibir avançaments.
• Talls totals preventius.
• Seguiment obligatori de desviaments alternatius.

Ja està en funcionament els 21 desviaments automatitzats i vigilats per l’embossament de camions, per activar-los si fos necessari.

IMPRESCINDIBLE

• Extremar la precaució quan es circuli per les àrees i vies afectades per aquesta previsió, així com disposar dels mitjans i equipament adequat per transitar en condicions de seguretat, entre elles cadenes o pneumàtics d’hivern.

• Fer atenció a la senyalització en els panells de missatge variable i a les indicacions dels agents de l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil.

• Deixar lliure el carril esquerre i circular en comboi, és a dir, un vehicle darrere l’altre, per permetre el pas de vehicles de conservació de carreteres i llevaneus.


COORDINACIÓ
La Direcció General de Trànsit, està a nivell central, en contacte permanent per coordinar les actuacions de nevades, a través de la Unitat de Valoració de Riscos de el Comitè Estatal de Coordinació, amb la Direcció General de Protecció Civil, l’Agència Estatal de Meteorologia i amb el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana.

A nivell provincial i autonòmic, les Direccions Provincials de Trànsit juntament amb els respectius Subsectors i Sectors de l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, dins dels seus respectius protocols de coordinació en matèria de vialitat hivernal, estan en contacte i coordinació amb la resta de administracions i delegacions ministerials competents.

Per a la gestió i regulació de l’trànsit a episodis de vialitat hivernal, la DGT compta amb 8 centres de gestió de Trànsit actius les 24 hores del dia, des d’on es coordinen les actuacions a la xarxa de carreteres de les seves àrees d’influència a través de l’equipament i mitjans amb què compten i que permet conèixer l’estat de la circulació i comunicar les incidències als conductors.