INFORME DE SOSTENIBILITAT 2017/2018: ŠKODA OBTÉ NOTA ALTA A PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL I CONSERVACIÓ DE RECURSOS

INFORME DE SOSTENIBILITAT 2017/2018: ŠKODA OBTÉ NOTA ALTA A PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL I CONSERVACIÓ DE RECURSOS

Conservació de recursos: ŠKODA AUTO redueix les seves emissions de CO2, així com el seu consum d’energia i aigua, alhora que impressiona amb un reciclatge exemplar. Estratègia “GreenFuture”: un ampli conjunt de mesures per a tota la companyia que promouen una protecció mediambiental sostenible. Responsabilitat social: implicació activa en la societat a través de nombrosos projectes i dedicació a les regions en què se situen les plantes de la marca. > Premi a la Gran Empresa Més Responsable 2018: ŠKODA ha estat reconeguda pel seu compromís amb la sostenibilitat i la seva conducta estratègicament responsable.

El més recent informe de sostenibilitat de ŠKODA AUTO presenta una resum detallat de les activitats de la companyia en matèria de sostenibilitat durant els dos últims anys. En implementar amb èxit la seva estratègia “GreenFuture”, ŠKODA ha reduït encara més factors com el seu consum d’energia, emissions de CO2 i volum de residus. L’estratègia de sostenibilitat “GreenFuture” junta “Green Factory”, “Green Product” i “Green Retail” sota un mateix paraigua i s’esforça per minimitzar de forma consistent l’impacte mediambiental de les activitats de la companyia. A més, ŠKODA seguirà implicant-se de diferents maneres en la societat i donant suport diversos projectes socials.
ŠKODA va marcar el rumb cap al creixement sostenible a llarg termini en la seva Estratègia 2025, que inclou les àrees estratègiques clau de mobilitat elèctrica, digitalització de la companyia, internacionalització i nous serveis de mobilitat. L’èxit de la implementació de l’estratègia es pot constatar en termes de sostenibilitat, també. En aquest aspecte, l’estratègia “GreenFuture” proporciona una base i una adreça. A més del desenvolupament de vehicles eficients i respectuosos amb el medi ambient, també té per objectiu conservar recursos durant la producció i promoure un operació ecològica en els concessionaris.

S’han superat els objectius mediambientals en producció de vehicles

El fabricant txec va aconseguir reduir l’impacte mediambiental de la seva producció de vehicles en un 56,1% entre 2010 i 2018 – 6 punts percentuals per sobre del seu objectiu inicial, reduir a la meitat, fins a 2018, l’impacte mediambiental dels factors relacionats amb la producció. El consum d’aigua per cotxe es va reduir en un 38,2% durant el mateix període i el volum de components orgànics volàtils (VOCs, per les sigles en anglès) generats durant el pintat va caure un 48,9% per vehicle. El reciclatge també és un element clau de la conservació de recursos en ŠKODA. Tots els models ŠKODA actuals compleixen amb els requisits en vigor de la UE relatius a la reciclabilitat de materials; el ŠKODA SCALA està fet en un 85% de materials reciclables.

Recompensa per conducta responsable i èxits en matèria de sostenibilitat

En 2018, ŠKODA va ser nomenada Gran Empresa Més Responsable pel seu compromís i els seus èxits. L’organització sense ànim de lucre Business for Society atorga aquests premis a les companyies que actuen de forma sostenible i estratègicament responsable, i que optimitzen la seva empremta mediambiental.

Ampli compromís social

El més recent informe de sostenibilitat de ŠKODA AUTO conté informació detallada sobre el compromís social de l’empresa. El fabricant reconeix i actua en base a la seva responsabilitat en societat al llarg de tota la seva cadena de valor, i és proactiu en l’àmbit de patrocinis així com en nombroses activitats de RSC. Alguns exemples inclouen donar suport a les regions en què la marca té els seus centres de producció o participar en altres projectes, com aquells relacionats amb la seguretat viària, la formació tècnica i la mobilitat sense barreres, així com la cura de nens necessitats.

Més encara, des de 2007, ŠKODA ha plantat un arbre per cada ŠKODA venut a la República Txeca. Des que va començar el programa, s’han plantat més de 820.000 arbres en una àrea que equival a 260 camps de futbol. A més dels empleats i les seves famílies, diverses organitzacions no comercials estan també implicades en aquesta iniciativa. Des de 2010, els alumnes de l’escola de formació professional de la companyia, així com els aprenents, també han pres part en aquest projecte i, el 2017, la iniciativa es va obrir per primera vegada als clients del fabricant a través dels concessionaris ŠKODA .

El informa de sostenibilitat compleix amb l’estàndard internacional de la Global Reporting Initiative

Des de 2005, ŠKODA ha proporcionat informació sobre les seves activitats relacionats amb la gestió corporativa sostenible cada dos anys. El setè informe de sostenibilitat, que ja ha estat publicat, compleix amb l’opció central dels Estàndards de la Global Reporting Initiative i, per tant, amb les directrius internacionals sobre informació transparent.