INTERNET ES CONSOLIDA COM L’EINA PRINCIPAL EN EL PROCÉS DE COMPRA D’UN COTXE

Ningú qüestiona que Internet és part de les nostres vides, i a l’hora de comprar un cotxe es consolida com una eina molt eficaç, sobretot entre els joves.

Concretament, el col·lectiu de 18 a 24 anys destaca per sobre dels altres grups d’edat a l’hora de consultar a les xarxes en el procés de compra d’un automòbil. Així ho confirma un 97% d’enquestats, segons el recull l’Observatori Cetelem del sector del Motor 2018 (gràfic inferior).

 

Segons aquest estudi, pel que fa als tipus de web consultats, destaquen les xarxes socials, ja que els joves de 18 a 24 (20%), i els de 25 a 35 anys (20%), despunten sobre els altres a l’hora d’usar aquest instrument per aconseguir informació. Pel que fa a les pàgines i revistes especialitzades, els de 35 a 44 anys (37%), i els majors de 45 anys (37%), destaquen sobre els altres en aquest aspecte.

Finalment, respecte a les webs de les pròpies marques, el 71% dels majors de 45 anys consulten aquestes pàgines, amb una diferència de 11 punts per sobre del grup d’edat més pròxim, i de 25 punts per sobre del més llunyà.

Pel que fa a deixar-se guiar pels consells d’amics o familiars a l’hora de comprar un vehicle, destaca el col·lectiu de 35 a 44 anys, amb un 33% de les respostes. D’altra banda, segons Cetelem, els que prefereixen els consells del venedor són els més grans de 45 anys, amb un 23% de consumidors que així ho afirmen.