LA COMISSIÓ EUROPEA PROPOSA REDUIR A 17 ANYS L'EDAT MÍNIMA PER CONDUIR

LA COMISSIÓ EUROPEA PROPOSA REDUIR A 17 ANYS L’EDAT MÍNIMA PER CONDUIR

L’òrgan legislatiu europeu ha presentat una proposta per reduir a 17 anys l’edat mínima que permeti obtenir el carnet de conduir al territori europeu.

La Comissió Europea vol avançar als 17 anys l’edat dels joves per fer les proves que els permeti obtenir la llicència de conducció, sempre que estiguin acompanyats per un adult, de més de 25 anys, i subjectes a fortes restriccions.

La proposta es va llançar dimecres passat a Brussel·les, juntament amb altres plans que sol·liciten dotar la UE d’un carnet digital vàlid a tots els Estats membres. Això tindrà beneficis burocràtics i per als nous reptes de mobilitat i seguretat.

Així mateix, la proposta de la Comissió Europea també preveu el cobrament de multes i sancions per infraccions comeses a un altre país del territori, ja que es considera una problemàtica de la qual milions de persones intenten escapolir-se. D’aquesta manera, es possibilitarà la retirada del carnet a tota la UE per a aquelles infraccions més greus.

REDUCCIÓ DE LES MORTS A CARRETERA
El paquet de mesures proposades, que hauran de ser analitzades exhaustivament pel Parlament Europeu i el Consell de la UE abans d’avançar a la fase següent, busca simplificar les normes dels permisos de conducció i entrenar els conductors més inexperts a l’hora de posar-se davant del volant.

D’altra banda, es destaca la urgència d’implantar una llicència digital que funcioni a tots els països membres, sense necessitat de carregar amb un carnet físic. La renovació del permís es farà a través de la xarxa. Aquesta mesura, que ja s’aplica a alguns països com Alemanya o Àustria, busca que els conductors guanyin la màxima experiència possible circulant per contribuir a l’ambiciós objectiu d’eliminar les morts a la carretera dins del territori de la UE abans del 2050. La iniciativa s’aplicaria a vehicles de categoria B i C per facilitar la inserció laboral dels més joves a professions relacionades amb la conducció.

L’Executiu europeu assenyala que rebaixar l’edat que possibilita accedir a la llicència contribuiria a fer més atractiu el sector, pal·liant l’escassetat de conductors professionals alhora que es vetlla per la seguretat viària.

ENDURIR ALGUNS ASPECTES
Els exàmens dels futurs conductors constarien de proves més dures que les actuals. A més, des d’Europa es proposa establir un període de tolerància zero amb l’alcohol entre els conductors nous fins que tinguin almenys dos anys d’experiència al volant. Tot i que els joves únicament representen el 8% dels conductors, suposen el 16% dels 20.000 morts anuals en carreteres europees.