LA FABRICACIÓ DE VEHICLES A ESPANYA PUJA EL 2,9% ENTRE GENER I ABRIL

LA FABRICACIÓ DE VEHICLES A ESPANYA PUJA EL 2,9% ENTRE GENER I ABRIL

L ‘ “efecte calendari” de la Setmana Santa dispara la producció i l’exportació a
el mes d’abril.

La producció espanyola de vehicles va arribar al mes d’abril
268.363 unitats, quantitat que va suposar un augment del 31% respecte al mateix període de l’
passat any. L’AC augment percentual es deu al “efecte calendari”: a l’abril del
passat any es va celebrar la Setmana Santa, festivitat en la que moltes plantes detenen o
alenteixen la seva producció. Es compensa així la forta caiguda del passat mes de març, deguda a
la mateixa raó de calendari.
En el primer quadrimestre de 2018 es van fabricar a Espanya 1.038.659 vehicles, un 2,9% més
que en els mateixos mesos de 2017.
Per tipus de vehicle, a l’abril es van manufacturar 213.785 turismes, el que representa una
pujada del 31,2% enfront del mateix mes de l’any passat. Entre gener i abril van sortir de les
fàbriques espanyoles 821.140 turismes, un 1,5% més que en el mateix quadrimestre de 2017.
Pel que fa als vehicles comercials i industrials, aquests van aconseguir un total de
49.901 unitats produïdes a l’abril, quantitat que es tradueix en un increment del 27,2% amb
respecte al mateix mes de l’any anterior. La fabricació acumulada en els quatre primers
mesos de 2018 també llança un balanç positiu: pujada del 8,2% i un total de 199.635
unitats.
EXPORTACIÓ DE VEHICLES
A l’abril es van exportar 214.879 vehicles, el que suposa un augment del 27,4% respecte al
mateix mes de 2017. Els tipus de vehicles més exportat han estat els turismes, amb 175.000
unitats, un 28,2% més que l’abril de l’any passat. En el primer quadrimestre de2018 les
exportacions van sumar un total de 835.584 unitats, fet que suposa un 2,1% més que en
gener-abril del 2017.

Les raons que expliquen l’increment en les xifres de fabricació com les d’exportació de
vehicles en el passat abril, són diverses. D’una banda, l’esmentat “efecte calendari” de la
Setmana Santa. De l’altra, que diverses plantes, que havien introduït nous models fa poc
temps, van incrementant el seu volum de producció. A més, no cal oblidar el
augment de la demanda en diversos de les destinacions principals dels vehicles fabricats aquí.
Així, al llarg d’abril, s’han enviat més automòbils a Alemanya (+ 22,6%), Regne Unit
(+ 22,3%) i Turquia (+ 7,1%). En el que va d’any cal destacar l’important creixement
(+ 51,2%) en les exportacions a països no pertanyents a la zona euro.