La Junta Local de Seguretat analitza les dades que constaten que no hi ha hagut cap atropellament mortal a la ciutat de TGN

La Junta Local de Seguretat analitza les dades que constaten que no hi ha hagut cap atropellament mortal a la ciutat de TGN

A la Junta Local de Seguretat també s’ha abordat l’actualització i redacció del Pla Local de Seguretat de Tarragona. 

 La consellera de Seguretat, Cristina Guzmán, ha subratllat que aquest pla és “un instrument estratègic que ens permetrà definir i gestionar les polítiques orientades a la millora de la seguretat pública al nostre municipi”.

Durant la reunió també s’ha constatat que ha millorat la percepció de la seguretat que té la ciutadania. Recordem que en el 2019, barris com el Serrallo, la Part Alta, Ponent o les urbanitzacions de Llevant tenien demandes d’inseguretat que han anat desapareixent fruit de polítiques transversals de seguretat. “Tractar les problemàtiques de seguretat amb visió transversal i la voluntat de participació conjunta, tant de la Guàrdia Urbana com dels Mossos d’Esquadra, en totes les problemàtiques de seguretat de la ciutat sense centrar-se en els límits competencials de cadascú, ha donat els beneficis de l’economia d’escala i, per tant, una millor eficàcia i eficiència als serveis policials que s’han transmés amb  els resultats obtinguts”, ha remarcat el conseller d’Interior.

A la Junta Local de Seguretat també s’ha analitzat les actuacions de la Guàrdia Urbana en l’àmbit del trànsit i la Seguretat vial:

  • 16.002 Denúncies per infracció al RGC: reducció del 3% respecte al 2021, i del 32% respecte a l’any 2019.
  • 2.054 proves d’alcoholèmia i drogues a conductors: Increment significatiu de proves realitzades respecte l’any 2021 i reducció del 40% respecte al 2019.
  • 28.052 vehicles controlats per Radar, amb un total de 1.202 infraccions (4% del total de vehicles controlats)

931 accidents de trànsit: Encara que s’ha produït un increment en el nombre d’accidents del 18% respecte al 2021 i del 7% respecte a l’any 2019, s’ha aconseguit la reducció dels atropellaments en un 43% respecte al 2021 i del 23% respecte al 2019, no produint-se la mort de cap persona per aquesta causa.

  • 74% danys materials
  • 32% ferits lleus
  • 4% ferits greus
  • S’han produït 37 accidents amb atropellament de vianants, amb el resultat de 40 persones
  • atropellades.
  • No s’ha produït cap mort per accident de trànsit

Reducció d’accidents en VMP

Pel que fa a les denúncies per Infracció de circulació amb Vehicles de Mobilitat Personal sumen 558 i 31 incidències per accident amb el trànsit rodat. La majoria d’accidents es produeixen a la calçada per col·lisió o envestida amb el

resultat de ferits lleus. Cal destacar la reducció en més d’un 48% dels accidents en aquest tipus de vehicles, mentre les infraccions produïdes per les bicicletes s’han reduït un 49% mentre les dels monopatins han baixat fins a un 89%.