LA PRODUCCIÓ I L'EXPORTACIÓ DE VEHICLES CREIXEN AL NOVEMBRE

LA PRODUCCIÓ I L’EXPORTACIÓ DE VEHICLES CREIXEN AL NOVEMBRE

En l’acumulat anual, tant la fabricació com l’exportació es mantenen en negatiu respecte a 2016.

La producció espanyola de vehicles va tancar novembre amb un total amb 297.757 unitats fabricades, el que representa una pujada del 3,84% respecte al mateix mes de l’any passat. Entre gener i novembre es van produir a les factories espanyoles 2.673.909 vehicles, un 2,7% menys en comparació amb el mateix període de 2016.
L’increment en la producció per tercer mes consecutiu s’explica, d’una banda, gràcies a la progressiva normalització de la producció en aquelles plantes espanyoles on es van dur a terme modificacions de les línies de producció per adaptar-les a l’arribada de nous models. D’altra banda, cal assenyalar un lleuger repunt de les exportacions i, també, un mercat intern que es mou en xifres positives. Amb tot, el balanç en el que portem d’any segueix mantenint, com s’indicava, signe negatiu.
 PRODUCCIÓ PER TIPUS DE VEHICLE

Al mes de novembre els turismes han estat el tipus de vehicle més produït, amb 236.190 unitats, quantitat que suposa un increment del 2,2% enfront del mateix mes de 2016. Quant a l’acumulat de producció entre gener i novembre de l’any en curs, es van fabricar 2.104.148 turismes, un 4,4% menys en comparació a les xifres del mateix període de l’exercici passat.
Pel que fa als vehicles comercials i industrials, aquests van totalitzar 524.807 unitats construïdes entre gener i novembre de 2017, quantitat que suposa una pujada del 4,3% enfront dels mateixos mesos de l’any anterior. Només al novembre es van fabricar a Espanya 56.185 vehicles d’aquest tipus, el que representa un increment del 11,4% respecte al mateix mes de 2016.

 EXPORTACIÓ DE VEHICLES
Pel que fa a les exportacions de vehicles del novembre passat, aquestes van ser de 254.324
unitats, quantitat que va suposar un increment del 2,8% respecte al mateix mes de 2016.
En els onze mesos transcorreguts de l’any es van exportar un total de 2.290.288 vehicles, el que
suposa un descens del 0,8% respecte al mateix període de l’any passat. El balanç negatiu
s’ha anat retallant mes a mes des del passat agost, quan va assolir el màxim anual amb
un -2%.
El creixement del 2,8% assenyalat al novembre redueix el balanç negatiu fins a un 0,84% en
l’acumulat anual. Aquest repunt exportador s’explica principalment pel major volum
de vehicles enviats cap a països com França i Turquia, que creixen un 17,1% i 28,5%,
respectivament. Aquests increments, units a la pujada de les matriculacions al novembre
en gairebé un 10% a Alemanya, han compensat el continu descens del mercat britànic.
Aquest últim cau un 11,2% pel que fa a matriculacions es refereix, i un 12,7% si mirem
específicament a la importació de vehicles espanyols. El Regne Unit és el tercer mercat
més important per a l’exportació espanyola de vehicles, després d’Alemanya i França.