LA SEGURETAT VIÀRIA A TARRAGONA DAVANT LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 26 DE MAIG

LA SEGURETAT VIÀRIA A TARRAGONA DAVANT LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 26 DE MAIG

La Seguretat i Educació Viària és ignorada en les campanyes electorals. Els programes dels partits obvien els temes relacionats amb la convivència de cotxes i vianants a les ciutats i només es parla del trànsit des del punt de vista d’urbanisme i eficiència. Formaster proposa 10 punts sobre polítiques en seguretat viària fonamentals perquè els futurs regidors i presidents autonòmics els apliquin a la pròxim legislatura.

Les eleccions municipals del 26 de maig estan a la volta de la cantonada. El temps de presentació de propostes segueix per part dels candidats de tots i cadascun dels partits. Habitatge, Educació, Ocupació, Sanitat, Seguretat Ciutadana … molts són els temes que candidats a Ajuntaments i Comunitats Autònomes estan tractant. Però hi ha una assignatura pendent que escasses vegades surt als mítings i programes electorals, per no dir gairebé mai, i que és de vital importància per a la convivència dels veïns. La seguretat viària a les ciutats i províncies. Sobretot quan els accidents amb víctimes a la província de Tarragona han augmentat tant en carreteres urbanes com interurbanes durant els últims quatre anys de forma exponencial, aconseguint els 5 accidents amb víctimes cada dia, segons les dades estadístiques de la DGT i analitzats per Formaster, l’Associació Professional d’Empreses Formadores en Seguretat Viària.

 

Hi ha moltes vegades que es pensa que les polítiques en seguretat viària són només responsabilitat de l’Administració Central però també és competències dels governs autonòmics i ajuntaments. Ells també han de generar accions que millorin la seguretat viària en zones urbanes i carreteres autonòmica i locals, i que estiguin pesades per millorar la convivència entre cotxes, bicicletes i vianants. I les preguntes són clares Quins plans de seguretat viària proposen els diferents partits per millorar les ciutats? Com ha de ser l’harmonia entre vianants, cotxes i ciclistes en carrers i carreteres? Segons Formaster, les propostes electorals dels diferents partits en relació a la Seguretat i Formació Viària són gairebé inexistents en aquesta campanya electoral que estem vivint respecte a altres temes. Fins i tot, en alguns programes marcs dels partits ni apareix enunciat ni s’esmenten les paraules “Educació Vial” o “Seguretat Vial” o queda relegat a un punt o una frase. I les escasses i mínimes propostes de les que s’estan parlant queden reduïdes a la contaminació, la regulació d’embussos, el transport públic o noves accions puntuals en relació a urbanisme.

 

“Els diferents candidats a alcaldies i regidories en aquestes setmanes de campanya electoral estan ignorant la Seguretat Viària de les seves ciutats. Es parla de sostenibilitat, de ciutats saludables, de noves actuacions urbanístiques però els polítics s’obliden que al costat de tot això també s’ha de discutir sobre ciutats segures. Nosaltres des de la nostra Associació de Formadors en Seguretat Viària demanem que es parli i es presentin noves propostes de com volem una ciutats del futur on conductors, vianants, ciclistes estiguin conscienciats amb una mobilitat segura “, opina Luis Fernando Fernández director general de Formaster.

 

Per aquest motiu, Formaster vol que en aquesta campanya electoral la seguretat viària sigui un punt més a tenir en compte en els debats i per això ha enumerat els punts que haurien de tenir-se en compte en la pròxima legislatura. Primer a nivell municipal proposa:

 

Millorar la seguretat i la senyalització de les vies en punts crítics com poden ser els centres de salut i centres de gent gran, escoles, mercats. Llocs on cal tenir cura de la visibilitat i l’accessibilitat abans la presència de nens i persones grans amb voreres àmplies, zones d’aparcament per a minusvàlids o millorar la senyalització vertical, millorar els passos de zebra i els encreuaments pròxims.
Treballar i posar en marxa Parcs Infantils de Seguretat Vial i que els cursos que allà s’imparteixin estiguin coordinats i oferts per professionals en Educació i Formació Viària. La sensibilització infantil de la Seguretat Viària és fonamental per al futur de la societat.
Ús racional i lògic per part dels consistoris dels senyals, de les glorietes o rotondes i dels reductors de velocitat (vegeu guals), que han d’estar d’acord amb la normativa.
Adaptacions i actuacions per a millorar la convivència de cotxes i vianants, com és la baixada de la velocitat en carrers amb alta densitat de població o en zones amb molta mobilitat de vianants com poden ser zones comercials.
Realització de cursos de sensibilitat viària en centres socials, escoles, centres de gent gran impartits per tècnics i professionals de la Seguretat Viària.
Davant l’arribada de nous vehicles de mobilitat a les ciutats (patinets, bicicletes …) cal harmonitzar i agilitar canvis normatius en relació a aquests nous vehicles usats pels veïns.
Millorar la il·luminació de punts crítics de la circulació com poden ser passos de vianants i de ciclistes, interseccions i rotondes. A més de cuidar l’espai de temps dels semàfors
Segons Formaster, a nivell autonòmic la Seguretat Viària també hauria d’estar present en la campanya electoral i en la pròxima legislatura en relació a:

 

Plans de millora de les carreteres i de les infraestructures amb competència autonòmica i provincial pensant principalment en la reducció dels punts negres.
Campanyes de conscienciació viària al voltant de ciclistes i conductors d’altres vehicles d’última generació i taules de treball amb experts locals, provincials i autonòmics en temes relacionats amb la Seguretat i Formació Viària.
Fer campanyes per a la sensibilització dels treballadors en matèria de seguretat viària laboral. Per a això és fonamental crear accions per baixar les baixes laborals per accidents de trànsit durant l’horari laboral i principalment accidents in itinere.
Per això, Formaster vol recordar als candidats i als futurs alcaldes i presidents d’autonomies que els experts en formació viària a la vostra disposició per crear una societat millor en relació a la seguretat viària i que no s’ha d’oblidar d’un tema que influeix de forma important en el benestar de la societat.