La solució al dèficit d'examinadors és rendible per a l'Estat

La solució al dèficit d’examinadors és rendible per a l’Estat

L’examinador de la DGT, la escassetat de plantilla està posant en risc milers de llocs de treball en el sector de les autoescoles i la supervivència de centenars de petites empreses, és un funcionari rendible per a l’Estat.

Aquesta és una de les principals conclusions de les anàlisis que està realitzant la Confederació Nacional d’Autoescoles (CNAE) davant el problema urgent que viuen les autoescoles a tot Espanya com a conseqüència d’un dèficit d’examinadors, que en unes setmanes podria col·lapsar el sistema de Formació vial a Espanya.

La manca d’examinadors fa que es produeixin significatius retards en les convocatòries d’exàmens, a més de canvis de data inesperats, que porten a una paralització de l’ensenyament pràctic a l’autoescola, que es reprèn poc abans de l’examen.

Aquests aturades poden portar a les autoescoles a l’acomiadament de milers de professors (són 17.975 a tot Espanya), perquè no poden afrontar aquesta absència d’activitat i facturació.

La CNAE tem un col·lapse del sistema aquest proper estiu si no es cobreix el dèficit d’examinadors, calculat entre 200 i 300, que haurien de sumar-se a l’actual plantilla de la DGT, oficialment integrada per 756 funcionaris, tot i que el nombre operatiu és molt inferior , estimat en poc més de 600 examinadors.

Els càlculs de la CNAE demostren que un examinador del permís de conduir és extremadament rendible per a l’Estat, en generar un considerable volum d’ingressos per les taxes que cada aspirant a obtenir la llicència de conducció en qualsevol de les seves modalitats ha de pagar per examinar-se.

L’examen del permís de conduir és un servei que presta la Direcció General de Trànsit (DGT) a canvi del pagament d’una taxa de 90,30 euros, que dóna dret als aspirants a dues oportunitats. Aquesta mateixa quantitat ha de pagar-se de nou si l’alumne no aprova en una d’aquestes dues oportunitats i dóna dret a altres dos exàmens.

En 2016, el nombre d’aspirants aprovats en primera o segona convocatòria va ser de 789.700, el que va suposar un ingrés per a la DGT de 71,3 milions d’euros, als quals cal sumar els 15 milions recaptats per la taxes dels 166.345 aspirants de la tercera i quarta convocatòria i els 4,4 milions dels que van aconseguir l’aprovat a partir del cinquè examen, que van ser 48.531 alumnes.

El total de taxes pagades el 2016 va sumar 90,7 milions d ‘euros, mentre que la plantilla de 756 examinadors costar a l’Estat al voltant de 23 milions d’euros.

ANY 2015

ASPIRANT TAXA FACTURACIÓ

ASPIRANTS APTES EN 1a I 2a CONVOCATÒRIES 786.433 90,30 71.014.899 €

ASPIRANTS APTES A 3ª I 4ª CONVOCATÒRIES 149.428 90,30 13.493.348 €

ASPIRANTS APTES AMB MÉS DE CINC CONVOCATÒRIES 43.316 90,30 3.911.435 €

TOTAL TAXES PAGADES A 2015 88.419.682 €

ANY 2016

ASPIRANT TAXA FACTURACIÓ

ASPIRANTS APTES EN 1a I 2a CONVOCATÒRIES 789.700 90,30 71.309.910 €

ASPIRANTS APTES A 3ª I 4ª CONVOCATÒRIES 166.345 90,30 15.020.953 €

ASPIRANTS APTES AMB MÉS DE CINC CONVOCATÒRIES 48.531 90, 30 4.382.341 €

TOTAL TAXES PAGADES A 2016 90.713.219 €