LA VELOCITAT CONTINUA SENT UN DELS PRINCIPALS FACTORS CONCURRENTS DELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT

LA VELOCITAT CONTINUA SENT UN DELS PRINCIPALS FACTORS CONCURRENTS DELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT

S’augmentaran els controls de velocitat, principalment en carreteres convencionals. En el 22% dels accidents mortals es va apreciar la velocitat com un factor concurrent, només per darrere de les distraccions i per davant de l’alcohol. Organismes internacionals aconsellen que els límits de velocitat s’estableixin considerant les forces que el cos humà pot tolerar. A partir de 2022, els vehicles comercialitzats a Europa portaran incorporat un limitador intel·ligent de velocitat.

La Direcció General de Trànsit posa en marxa des d’avui i fins al diumenge 18 d’agost una nova campanya de velocitat en la qual es vigilarà i controlarà el compliment dels límits de velocitat amb l’objectiu de reduir l’accidentalitat i les conseqüències derivades dels mateixos .
Aquesta campanya de vigilància es produeix en una setmana en què hi ha un festiu a nivell nacional, el dijous 15 d’agost, que genera un pont de quatre dies i multitud de desplaçaments de curt recorregut per carreteres convencionals per acudir a les festes patronals que es celebren en nombrosos pobles repartits per tota la geografia.

En 2018 (últim any amb dades consolidades) la velocitat va ser el segon factor concurrents en els accidents mortals, concretament, el 22%, només per darrere de la conducció distreta i per davant de l’alcohol.

Segons l’estudi “Velocitat i risc d’accident” realitzat per International Transport Forum (ITF) L’excés de velocitat és el principal problema que tenen els països motoritzats. Una estimació realitzada per a Noruega mostra que si tots els conductors conduïssin per sota dels límits de velocitat, el nombre de morts es reduiria en un 20% (Elvik 2011)

Com sol ser habitual, la DGT ha convidat els ajuntaments a sumar-se a la mateixa de manera que també en les vies urbanes es realitzi aquesta tasca de conscienciació i control de la velocitat, tenint en compte que a les ciutats, els vianants són els usuaris que més morts registren i la velocitat la principal causa d’ells.

Els controls se centraran en aquells trams de risc associat a la velocitat, així com en aquells punts on la circulació es realitza per sobre del límit establert i hi ha un elevat índex de sinistralitat. A més, atenent al caràcter preventiu de la campanya, s’anunciarà als conductors l’existència de controls a través dels panells de missatge variable o amb senyalització vertical circumstancial, quan la via no disposi d’aquests panells

EL SISTEMA SEGUR

Les polítiques de seguretat viària a la Unió Europea estan basades en l’enfocament de Visió Zero i al Sistema assegurança. Tots dos sistemes estan recollits en l’Estratègia de Seguretat Viària 2011-2020 de la DGT. El Sistema Segur reconegut per organismes internacionals com l’Organització Mundial de la Salut i l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, accepta que l’ésser humà comet errors i busca evitar que aquests errors provoquin morts o lesions greus.

Seguint aquest plantejament, els organismes internacionals aconsellen que els límits de velocitat s’estableixin considerant les forces que el cos humà pot tolerar, que en el cas de l’àmbit urbà no hauria de ser superior als 30km / ha l’conviure en el mateix espai usuaris vulnerables amb vehicles motoritzats. A les àrees amb interseccions i alt risc de col·lisions laterals la velocitat apropiada seria de 50 km / h ia les carreteres convencionals sense separació física de carrils i per reduir el risc de col·lisions frontals el límit apropiat hauria de ser de 70 km / h.

Aproximant-se a aquest Sistema assegurança, la DGT va unificar la velocitat genèrica a les carreteres convencionals i des del 29 de gener el límit de velocitat genèric en aquestes vies és de 90 km / h. En aquestes carreteres són on es van produir el 75% dels accidents mortals l’any passat, dels quals el 38% van ser sortides de via i el 27% col·lisions frontals.
Pel que fa als vehicles, la Unió Europea ha fet un pas endavant en obligar que tots els vehicles nous comercialitzats a Europa a partir de 2022 s’incorporen entre d’altres sistemes d’ajuda a la conducció, el limitador intel·ligent de velocitat ISA que funciona connectat al GPS i dotat d’una càmera que llegeix els senyals vials, adverteix al conductor quan aquest supera els límits legals.
EXCESSOS DE VELOCITAT QUE PODEN PORTAR A LA PRESÓ

La normativa de Trànsit recull que la velocitat genèrica màxima per a turismes i motos en autopistes i autovies és de 120 km / h; en carreteres secundàries, de 90 km / h i en vies urbanes de 50 km / h.

Per tant, i tenint en compte aquestes velocitats, els conductors que les incompleixin estaran cometent una infracció greu o molt greu, sancionada amb multa de 100 a 600 euros i la pèrdua d’entre 2 i 6 punts, depenent de l’excés de velocitat comès.

En el cas que l’excés de velocitat és superior a 60 km / h en via urbana o en 80 km / h en via interurbana a la permesa reglamentàriament, el Codi Penal ho tipifica com a delicte i és castigat amb la pena de presó de tres a sis mesos o la de multa de sis a dotze mesos o treballs en benefici de la comunitat de trenta-un a noranta dies, i, en qualsevol cas, a la de privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors per temps superior a un i fins a quatre anys.

INFRACCIÓ TRANSFRONTERERA

Tenint en compte, que l’excés de velocitat és un factor concurrent en l’accidentabilitat en tots els països, la Unió Europea va incloure dins de la Directiva Transfronterera la velocitat, com una de les vuit infraccions a perseguir. És a dir, que qualsevol conductor de la UE que superi els límits establerts al país per on circuli és denunciat, independent del país d’origen, i rebrà en el seu domicili el corresponent expedient sancionador.

A Espanya, segons dades recollides per l’Observatori Nacional de Seguretat Viària, s’estima que al voltant del 3% dels accidents amb víctimes en vies interurbanes estan involucrats vehicles no matriculats a Espanya. En 2018, la DGT va tramitar 170.475 denúncies per excés de velocitat sense parada del conductor amb matrícula d’altres estats de la UE, fet que suposa el 7,3% del total d’aquest tipus de denúncies.