L'ANTIGUITAT DEL PARC D'AUTOMÒBILS A ESPANYA SEGUEIX A L'ALÇA I ASSOLIX ELS 13,5 ANYS D'EDAT MITJANA

L’ANTIGUITAT DEL PARC D’AUTOMÒBILS A ESPANYA SEGUEIX A L’ALÇA I ASSOLIX ELS 13,5 ANYS D’EDAT MITJANA

Espanya continua tenint un dels parcs més envellits de la Unió Europea superant els 11,5 anys de mitjana del continent. Per cada turisme matriculat nou, s’han venut prop d’1,4 turismes de més de 10 anys. Els vehicles lleugers sense etiqueta o amb Etiqueta B representen el 64,7% del parc i en són els causants del 91,4% de les emissions contaminants de NOx i el 92,7% de les emissions de partícules. Durant el 2021, el parc nacional de vehicles electrificats ha augmentat un 62% respecte a l’any anterior, però només suposen el 0,54% del parc mòbil.

L’edat mitjana del parc d’automòbils a Espanya torna a augmentar el 2021 i arriba als 13,49 anys d’antiguitat, tal com assenyala el darrer informe anual 2021 elaborat per l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (ANFAC). Espanya continua tenint un dels parcs més envellits d’Europa i supera la mitjana d’edat del continent d’11,5 anys.

La crisi dels microxips i la incertesa econòmica i social derivada de la pandèmia han estat factors decisius per condicionar el ritme de recuperació del mercat, cosa que s’ha traduït en un alentiment encara més gran de la renovació del parc. Segons ANFAC, l’últim any per cada turisme nou matriculat, s’han venut prop d’1,4 turismes de més de 10 anys, desviant el mercat cap a vehicles de més antiguitat, més contaminants, endarrerint la renovació del parc i llastrant el compliment de els objectius de descarbonització marcats al PNIEC.

Pel que fa al parc de vehicles sobre la base de les etiquetes de la DGT, els d’Etiqueta 0 han experimentat un creixement notable del 71,7%, amb un total de 162.071 unitats, mentre que els dels vehicles d’Etiqueta ECO han augmentat un 40 ,11%. Tot i això, aquest tipus de vehicles tan sols representa un 0,54% i un 2,7% respectivament del total del parc automobilístic espanyol. Per part seva, els vehicles amb Etiqueta C han augmentat un 7,4% respecte a l’any passat, amb 9.575.822 unitats.

Tot i això, el 2021 el 31,5% dels vehicles lleugers (turismes i comercials lleugers) a Espanya tenien etiqueta B i un 33,2% no estaven etiquetats. Aquests vehicles són els causants del 91,4% de les emissions contaminants de NOx i el 92,7% de les emissions de partícules. José López-Tafall, director general d’ANFAC, assenyala que “si volem assolir els exigents objectius establerts per la Unió Europa i el PNIEC de reducció d’emissions és fonamental que addicionalment establir un ambiciós pla per impulsar l’electrificació, aquest es vegi acompanyat per mesures que d’una manera activa ajudin a progressar en el rejoveniment i la renovació del parc. Si no hi treballem, els avenços aconseguits en matèria d’electrificació en què portem esforçant-nos els darrers anys es veuran minimitzats per les emissions de l’envelliment del parc”.

Mínima renovació del parc automobilístic

L?augment de l?edat mitjana reflecteix la baixa renovació que té el parc nacional d?automòbils. Durant el 2021, es van vendre 1.257.787 unitats de turismes de més de 10 anys d’antiguitat. Una xifra molt superior a 859.476 unitats de turismes nous registrats durant l’any passat.

D?aquestes unitats antigues, una de cada quatre vendes va correspondre a turismes de més de 20 anys d?antiguitat, amb 306.129 registres, un 32% més que l?any anterior. Això implica que es mantenen en circulació vehicles que no incorporen els darrers avenços tecnològics tant en matèria de sostenibilitat i reducció d’emissions com de seguretat. En aquest sentit, en matèria d’aferrissament, el 2021 es van donar de baixa 765.064 vehicles de més de 10 anys d’antiguitat sobre un parc de prop de 19 milions d’unitats.

Necessària acceleració de les vendes de vehicles amb Etiqueta 0

Respecte a les matriculacions de vehicles alternatius (etiqueta 0 i ECO), l’informe indica que van augmentar un 55,2% en comparació del 2020, amb un total de 312.295 unitats. Aquest tipus de vehicles representa un 30% de la quota total de mercat del passat any. En relació amb el mercat nacional de vehicles electrificats (elèctrics i híbrids endollables) i corresponents a l’Etiqueta 0, cal destacar que el 2021 han augmentat les vendes un 62% respecte al 2020, i han assolit 70.221 unitats venudes, de les quals 66.901 van ser turisme. Aquestes dades representen el 7% del mercat total d’automòbils a Espanya, però dins del parc mòbil nacional només suposen el 0,54% del total.

En aquest sentit, el sector avança en el seu compromís per assolir les zero emissions el 2050 i complir els objectius marcats i aprovats a Espanya al PNIEC (Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima) i la Llei de Canvi Climàtic. Segons les dades recollides a l’Informe Anual 2021 de l’associació,

durant l’any passat a Espanya les emissions de CO2 derivades de les matriculacions de turismes nous van disminuir un 6% respecte de l’any anterior. Aquesta xifra reflecteix el treball que està fent el sector en el desenvolupament i la comercialització de models de zero i baixes emissions més eficients i sostenibles, que compleixen a més amb les normatives de reducció d’emissions de NOx i partícules. De fet, aquesta mateixa comparativa respecte al 2007 suposa una reducció de les emissions de CO2 del 31,5%.

Tot i això, ANFAC assenyala que l’augment de matriculacions de vehicles alternatius continua creixent gràcies a l’esforç del sector a incentivar la demanda i augmentar l’oferta comercial d’aquest tipus de vehicles. En aquest sentit, des de l’associació es consideren fonamentals l’eficàcia i la posada en marxa de mesures a curt termini d’eines com és el Grup de Treball d’Infraestructures de Recàrrega per al Vehicle Elèctric coordinat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el IDAE. En aquest, ANFAC ha presentat 22 mesures agrupades en 10 propostes per accelerar la implantació del vehicle electrificat i impulsar el desenvolupament necessari de la infraestructura de recàrrega pública.