Les concessions D'EUROPA DEMANEN UNA LEGISLACIÓ ESPECÍFICA EN MATÈRIA DE COMPETÈNCIA

Les concessions D’EUROPA DEMANEN UNA LEGISLACIÓ ESPECÍFICA EN MATÈRIA DE COMPETÈNCIA

Les xarxes de distribució van al·legar que en la reforma de la llei 330/2010 que regula les seves contractes de distribució s’havien d’incloure clàusules específiques per a l’automoció.

La norma que regula els contractes de distribució a Europa, 330/2010 -que contempla exempcions a la competència verticalment, expirarà el 2022. Dins d’una possible reforma, els concessionaris han sol·licitat que s’incloguin clàusules específiques de l’automoció, ja sigui en un apartat concret, en un annex, o ampliant la directiva que afecta exclusivament a la postvenda (461/2010), que caduca el 2023.

La primera fase de la reforma es va basar en una consulta pública a la qual van respondre representants, a nivell nacional i europeu, de qualsevol indústria que segueixi un model de distribució selectiu -en el qual els fabricants trien els seus venedors-, ja fossin cosmètica, tecnològica , farmacèutica o automotriu. El passat 22 de novembre, Brussel·les va reunir els principals actors que van respondre a l’qüestionari.

Després de la jornada, tres escenaris semblen entreveure a l’horitzó. El primer d’ells seria l’extinció de la norma 330, relegant la regulació de competència a el Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). El segon, que s’estengués la seva durada en el temps i que no canviés l’estatus quo. La tercera opció seria reformar el text per incloure canvis en el model de vendes, principalment en línia.

Per als concessionaris, les dues primeres són les menys afavoridores. Dependre de l’TFUE permetria als fabricants ser encara més restrictius amb les seves xarxes; mentre que mantenir la directiva inalterada, encara que brindaria seguretat jurídica -ja que les xarxes ja saben a què atenerse-, perpetuaria certes actuacions que s’estan començant a desenvolupar, com la venda directa o la irrupció de nous actors en el mercat.

Així ho exposa Faconauto, que s’ha unit a la recentment formada Aliança de Concessionaris i Tallers Europeus (AECDR). Aquesta associació, enfocada en els interessos de les xarxes oficials de l’Vell Continent, va sorgir de les diferències d’entesa -especialment en matèria de la propietat de les dades generades pels vehicles-amb CECRA, l’organisme que havia exercit més pressió fins ara, però que representa també a actors independents de la postvenda.

Mentre CECRA considera que l’accés a la informació hauria de ser en temps real a través d’una plataforma neutra, anomenada On-Board Application Platform (OBA-P); els fabricants i els seus serveis oficials defensen un accés limitat a través dels servidors de les marques, per evitar l’efecte Freeloader (gorrer), en el qual actors que no han desenvolupat una tecnologia s’aprofitin de les inversions dels que sí que ho van fer.

Un dels majors problemes que detecta la AECDR i, per tant, Faconauto, és que les marques estan cada vegada més ben posicionades per ser competidors directes de les seves pròpies xarxes, amb el desenvolupament de serveis digitals basats en la informació recopilada pels punts de venda , pel seu tracte directe amb el client, mentre que els constructors -que no han de lidiar amb els riscos comercials ni amb visites cada vegada més escasses als showrooms- poden afegir totes les dades i dissenyar productes amb un cost fora de l’abast de les seves xarxes.