LES FÀBRIQUES D'AUTOMÒBILS ESPANYOLES AUGMENTEN LA PRODUCCIÓ UN 12,2% AL MES DE SETEMBRE

LES FÀBRIQUES D’AUTOMÒBILS ESPANYOLES AUGMENTEN LA PRODUCCIÓ UN 12,2% AL MES DE SETEMBRE

Les xifres de fabricació creixen i recuperen en cinc punts la caiguda acumulada de 2020 gràcies a la recuperació de les destinacions europeus davant l’espanyol, el empitjorament impedeix una reactivació major de la producció. Aquesta millor evolució dels mercats exteriors a Europa està impulsant les exportacions de vehicles, que creix un 20,1% al setembre En els nou primers mesos, les fàbriques espanyoles han produït 27.949 vehicles elèctrics, i 44.137 vehicles híbrids endollables.

El mes de setembre ha registrat un bon ritme de producció per a les fàbriques espanyoles, que ha aconseguit augmentar un 12,2%, amb un total de 262.589 vehicles fabricats, principalment impulsat per les vendes en els principals mercats europeus, que estan millorant les xifres de matriculacions i han aconseguit augmentar la seva demanda en aquest últim mes. El creixent ritme de el novè mes ha permès reduir la caiguda acumulada de 2020 en cinc punts, aconseguint una reducció de l’27,7% el 2020, amb una fabricació total de 1.537.231 unitats.

La millora de les xifres demostra l’alta demanda dels models fabricats a Espanya per part dels mercats exteriors. Encara que amb ritmes diferents, els mercats europeus mostren millors signes de recuperació que el mercat intern, que es va quedant a la cua de la recuperació. Al mes de setembre, Itàlia i Alemanya han aconseguit un creixement de mercat de l’9,5% i 8,4%, respectivament, mentre que França (-3%) i el Regne Unit (-4,4%) han patit lleus contraccions , però molt menors que Espanya, on les vendes es van reduir un 13,5%. La recuperació de l’mercat espanyol és una peça fonamental per a la reactivació total de la producció espanyola, ja que un de cada 4 cotxes venuts a Espanya és de producció nacional. Amb aquestes dades, l’associació manté la previsió de caiguda de la producció entre un 20-25% al ​​tancament del 2020.

D’altra banda, l’exportació de vehicles segueix la seva tendència de recuperació des del reinici de l’activitat, acumulant en els tres primers trimestres un total de 1.317.052 vehicles enviats fora de les nostres fronteres, que suposen una caiguda en l’acumulat de l’any de l’24 %. Redueix la caiguda en gairebé 6 punts respecte a l’agost. El mes de setembre assoleix un creixement de l’20,1% respecte a el mateix període del l’any passat, amb un total de 235.133 vehicles enviats, a causa principalment per l’evolució de les exportacions a països europeus, sent més rellevant les destinades als països membres de la UE-15.

Les principals destinacions d’exportació han estat França, Alemanya, Regne Unit, Itàlia i Turquia, on cal destacar el fort augment de demanda de vehicles espanyols per part de França (+ 54,9%), Itàlia (36,6%) i Turquia (+ 204%). Igualment, és rellevant el creixement de les destinacions a mercats a Àsia i Oceania, que tot i ser mercats amb menys pes, en l’últim mes han crescut un 21,9% i 96,7%, respectivament.

PRODUCCIÓ PER SEGMENTS
Per tipus de vehicle, la fabricació de turismes va obtenir un creixement de l’13,1% al mes de setembre, amb 206.638 unitats fabricades. Permet suavitzar en cinc punts la caiguda acumulada respecte a el mes anterior fins a acumular un retrocés de l’27,4%, amb 1.208.858 unitats. Igualment, la producció de tot terrenys, després de la reactivació de les línies de fabricació, arriba als 166 vehicles d’aquest tipus fabricats, augmentant el conjunt de l’any a 5.870 vehicles, un 80,8% menys que en el mateix període del 2019.

La producció de vehicles comercials i industrials acumula un total de 322.503 unitats en els tres primers trimestres del 2020 amb una notable millora que aconsegueix reduir la seva caiguda fins a un 25,2% en el conjunt de l’any.

Quant a la producció per tipologia de vehicles al mes de setembre, els comercials lleugers amb un augment de l’34,6% (35.3680 unitats) i els industrials pesats amb un repunt de l’59,6% (1.818 unitats) són els que han mostrat un millor comportament, a l’contrari dels furgons (-11,2%), industrials lleugers (-2,5%) i, sobretot, camions tractor amb una caiguda de l’82,2%, que tot i que han patit importants retrocessos aquest mes mostren una lleu i progressiva recuperació en l’acumulat de l’any.

PRODUCCIÓ PER FONTS D’ENERGIA
Les fàbriques espanyoles mantenen la seva progressió cap a la incorporació en producció de nous models de vehicles alternatius. Actualment, s’estan produint 6 models de vehicles elèctrics, 3 de híbrids endollables i 4 models de tecnologia de gas natural. En els primers nou mesos de l’any la quota de producció d’aquest tipus de vehicles ha augmentat a 5,6%, en comparació del 2,34% amb què va tancar 2019.

1837/5000Fins al mes de setembre s’han produït un total 27.949 vehicles elèctrics, 1 153,1% més que el mateix període de 2019, amb un fort creixement dels turismes elèctrics, amb 21.955 unitats fabricades. Igualment, els vehicles híbrids endollables, que van entrar en per primera vegada en producció durant 2019, han aconseguit arribar a les 44.137 unitats produïdes, sent el vehicle alternatiu amb major quota de les fàbriques espanyoles, amb 2,87% de l’total. D’altra banda, els vehicles híbrids no endollables, amb 4.054 unitats, i de gas natural, amb 13.423 unitats, han reduït la seva producció un 38,2% i 57%, respectivament.

EXPORTACIÓ PER SEGMENTS
Les xifres positives en els principals mercats europeus continuen sent un important factor per a la recuperació de les exportacions de vehicles “made in Spain” que en l’últim mes de setembre augmenta un 20,1%, arribant a les 235.133 unitats exportades i que aconsegueix reduir la caiguda durant els tres primers trimestres fins al 24%, amb 1.317.052 unitats enviades fora de les nostres fronteres.

Per tipologia de vehicle, a excepció de tot terrenys, tots els segments obtenen importants creixements. Els automòbils de turisme marquen un bon ritme en l’acumulat de l’any, amb 1.063.727 unitats enviades, que suposa un 24,1% menys que el mateix període del 2020, però que redueix en 5 punts la caiguda respecte a el mes anterior. I que en el novè mes arriben a un augment de l’17,8%, amb 187.629 unitats, per la seva banda, els vehicles comercials i industrials han obtingut un fort impuls en el mes de setembre, que amb un creixement de l’40,1% i 47.711 unitats enviades en l’últim mes, ha permès millorar en més de set punts la caiguda de l’any que se situa en un retrocés de l’17,6%, amb 247.903 vehicles exportats fins al novè mes del 2020.