LES REPARACIONS CREIXEN UN 2% EN EL PRIMER SEMESTRE IMPULSADES PELS COTXES MÉS VELLS DEL PARC

LES REPARACIONS CREIXEN UN 2% EN EL PRIMER SEMESTRE IMPULSADES PELS COTXES MÉS VELLS DEL PARC

La millora de l’activitat econòmica i desocupació, claus perquè aquests vehicles estiguin menys temps parats i passin més per taller.

Els tallers mantenen en 2017 la tònica positiva que van recuperar en 2016, en tant les reparacions van créixer en el primer semestre un 2%. Aquesta dada està d’acord amb el tancament de l’any passat, que va ser de l’1,4%, per la qual cosa l’estabilitat es confirma en el sector de la posventa.

El principal impulsor d’aquest creixement són els cotxes més vells. Així, els de edats d’entre 11 i 15 anys van créixer un 8,6%, mentre que els de més 15 van arribar fins al 13,3% d’increment. Aquesta millora ve motivada per l’augment de quilòmetres recorreguts per aquests vehicles i, si bé són els que menys recorren dins del parc automobilístic, passen ja menys temps parats.

Aquest canvi es deu a la millora de l’activitat econòmica i les dades d’ocupació, que a fi del segon trimestre va baixar dels 4 milions d’aturats per vegada primera des de 2008 (dades EPA), la qual cosa està provocant que persones que estaven sense treball i movien molt menys el seu cotxe, en tenir ara una nòmina a fi de mes condueixin més, i més quilòmetres equival a majors possibilitats de tenir un sinistre, més necessitats de manteniment, etc.

Quadro 1. Comparativa de l’evolució de reparacions i km per edat fins a juny

Antiguitat Reparacions Kilometraje mitjà
De 0 a 5 anys 0,9% -1,4%
De 6 a 10 anys -12,8% 0,1%
D’11 a 15 anys 8,6% 0,4%
Més de 15 anys 13,3% 2,7%
Font: Solera Espanya

L’altra cara del parc

Per la seva banda, els vehicles de 6 a 10 anys, els anomenats “adults”, van registrar una caiguda de les reparacions de prop del 13% en els sis primers mesos de 2017. Això s’explica per la seva pèrdua gradual de protagonisme al parc, ja que actualment són un de cada quatre cotxes en circulació (el 23% en concret), però està previst que per 2021 es redueixin fins a ser amb prou feines un 15%.

Per la seva banda, els cotxes més nous, els de fins a cinc anys, van créixer en reparacions un 0,9% en el primer semestre. En aquests vehicles no influeix la caiguda de la desocupació, ja que cotxe nou s’associa a persona amb treball, i per tant no actua com a esperó per generar més negoci al taller.

Segons el responsable de Mercat de Posventa de Solera Espanya, José Luis Gata, “si bé esperem un any pla per als tallers quant a reparacions, si les millores econòmiques s’assenten en les llars i en les rendes mitjanes i baixes, ens podem trobar amb que el cotxe tradicionalment menys rendible, el de més de deu anys, sigui per sorpresa el gran animador de l’activitat del taller i creixem per sobre de l’esperat inicialment”.

A més, ja no hi ha plans d’incentiu de compra com el PIVE i les matriculacions es troben estables, no en va es preveu un increment per aquest any de l’1,2%, per la qual cosa la millora de vendes de VN ja no és un driver de creixement per la posventa.