L'ESCASESA DE COMPONENTS FA RETROCEDIR UN 10% LA PRODUCCIÓ DE VEHICLES A ABRIL

L’ESCASESA DE COMPONENTS FA RETROCEDIR UN 10% LA PRODUCCIÓ DE VEHICLES A ABRIL

El primer quadrimestre de l’any tanca amb una caiguda del 15,4% a causa del baix ritme de subministrament de microxips i la incertesa derivada del conflicte a Ucraïna. La reducció de la producció provoca una caiguda del 9,3% de les exportacions a l’abril. Els vehicles electrificats representen el 13,1% de la quota total de producció, amb 21.977 unitats fabricades.

La producció de vehicles a Espanya cau un 10,3% a l’abril respecte al mateix mes del 2021, amb un total de 168.396 unitats fabricades. La manca de components fonamentals per a la fabricació de vehicles, derivada de les conseqüències de la pandèmia, agreujada també per la invasió d’Ucraïna, ha provocat que durant els quatre primers mesos de l’any s’hagi acumulat una significativa caiguda del 15,4% amb 718.850 unitats fabricades en total.

La situació de la capacitat productiva de les fàbriques, tant espanyoles com europees, continua veient-se agreujada pel conflicte a Ucraïna en relació amb l’escassetat de microxips i altres components, així com per l’encariment energètic. Aquest context ha provocat que en comparació del 2019, any prepandèmic, s’hagin produït 262.737 unitats menys, fet que implica una caiguda del 26%.

Per tipus de vehicle, els turismes registren una caiguda menor que els vehicles comercials i industrials durant el mes d’abril. En concret, la producció de turismes ha disminuït un 4,1% amb 141.495 unitats, mentre que la fabricació de comercials i industrials pateix una caiguda més important del 33,3%, amb 26.901 unitats.

EXPORTACIONS

Al mes d’abril, l’exportació de vehicles ha disminuït un 9,3% respecte al mateix mes del 2021, i s’han exportat 144.398 unitats. A l’acumulat del primer quadrimestre, l’exportació ha patit una disminució del 16,1 % respecte al mateix període de l’any anterior, amb 609.369 vehicles enviats fora de les nostres fronteres.

Els mercats estrangers, principalment els ubicats a Europa, continuen registrant unes xifres de vendes molt baixes i continuen sense recuperar els nivells de matriculació previs a la pandèmia com a conseqüència de l?escassetat de vehicles i la inestabilitat política i econòmica de l?entorn. Al mes d’abril, les exportacions als mercats europeus han suposat 7 de cada 10 vehicles del total de les unitats enviades fora de les nostres fronteres, patint una caiguda del 9,5% en el volum de lliuraments respecte al mateix mes de l’any anterior .

Els principals mercats a Europa registren el quart mes caigudes per sobre del 15% en el volum de vendes. Això ha comportat una reducció de la demanda dels vehicles de fabricació nacional, on destaca França (-36,4%), Itàlia (-11,8%) o Turquia, caracteritzada per la seva alta demanda, que cau un 12,1% . Respecte del Top-5 de destins d’exportació, el Regne Unit i Alemanya aconsegueixen augmentar la petició de vehicles made in Spain, destacant el cas alemany que creix un 25,8%, recuperant la primera posició d’aquest rànquing.

PRODUCCIÓ PER FONTS D’ENERGIA

La fabricació de vehicles alternatius (vehicles elèctrics, híbrids endollables, híbrids no endollables, GLP i gas natural) al mes d’abril arriba a les 23.109 unitats produïdes, fet que suposa un increment del 3,7 % respecte al mateix mes de l’any anterior. Els vehicles alternatius segueixen així augmentant la seva quota de producció, que arriba al quart mes al 13,7% de la producció total nacional.

Per la seva banda, al mes d’abril, la quota de vehicles electrificats (BEV i PHEV) va augmentar 3 punts percentuals respecte al mateix mes de l’any anterior, arribant al 13,1% de la producció total i representant gairebé la totalitat de la fabricació de vehicles alternatius.

Durant el darrer mes, els vehicles electrificats sumen un total de 21.977 unitats després de créixer en un 27,1%. El total de l’any acumulen 81.824 unitats fabricades, un 21% més, suposant l’11,4% de la producció total.

Respecte per tipus de vehicle, al mes d’abril, són els vehicles elèctrics purs els únics que aconsegueixen créixer, duplicant-ne la fabricació davant el mateix mes de l’any anterior amb 10.142 unitats, de les quals 8.572 són turismes. Per la seva banda, els híbrids endollables es redueixen lleugerament un 4,4%, amb 11.835 unitats totes de turismes.

“El desproveïment de components i el context d’incertesa econòmica generat per la pandèmia i la guerra a Ucraïna continuen llastrant la recuperació del sector. Les xifres de producció encara són molt inferiors a les del 2019 i creiem que fins a principis del 2023 no assistirem a una recuperació plena de la indústria de l’automoció. Tot i el context en què ens trobem i de les dificultats amb què estem bregant, el sector de l’automoció continua treballant per avançar en noves tecnologies i vehicles més sostenibles, connectats i segurs. Per això, creiem fonamental eines com el PERTE VEC que permetin impulsar la indústria de l’automoció per assolir els objectius de descarbonització, mantenint la posició competitiva d’Espanya dins l’entorn europeu. L’ampliació del termini per presentar les candidatures és una notícia positiva, encara que no podem oblidar que és fonamental generar un context que atregui la inversió al nostre sector, a més de projectes que consolidin la nostra posició com a motor econòmic del país. Per això, encara que el PERTE VEC és de gran ajuda, no ha de ser pres com a única eina, cal que s’acompanyin de mesures addicionals i amb vocació de continuïtat que permetin que el procés de transició cap a la nova mobilitat sigui realment una gran oportunitat econòmica pel nostre país” va destacar el director general d’ANFAC, José López-Tafall.