Primer any del pla Push to Pass: Rendibilitat rècord i èxit dels llançaments comercials

Primer any del pla Push to Pass: Rendibilitat rècord i èxit dels llançaments comercials

Per tercer any consecutiu, el Grup PSA creix per partida triple.

Carlos Tavares, President del Directori del grup PSA, declara: “Aquests resultats posen de manifest la nostra capacitat per aconseguir un rendiment excel·lent de forma recurrent fins i tot en un context advers. És el fruit del treball realitzat per millorar l’eficiència operativa de l’empresa i dels esforços d’equips competitius, concentrats en l’execució del pla Push to Pass. El Grup treballa diàriament per reforçar les condicions d’un creixement rendible i durador, potenciat per l’èxit dels primers llançaments de la seva ofensiva de productes “.

La xifra de negocis del Grup s’estableix en 54.030 M € el 2016, enfront de 54.676 M € el 2015. El volum de negoci de la divisió Automòbils es va situar en 37.066 M €, contra 37.514 M € el 2015. A tipus de canvi constants , les dues xifres progressen un 2,1% i un 2,7% respectivament, a causa en gran mesura a l’èxit dels models llançats recentment, i de l’estratègia de pricing power. Sense tenir en compte l’evolució negativa dels tipus de canvi, aquestes xifres suposen una contracció de l’1,2%.

El Resultat Operatiu Corrent del Grup puja a 3.235 M €, fet que implica un augment del 18% respecte a 2015. El Resultat Operatiu Corrent de la divisió Automòbils puja a 2.225 M €, progressant un 19% enfront d’2015. En un context de tipus de canvi desfavorables, els impulsors d’aquest creixement són l’increment del volum, l’efecte preus i l’efecte mix positiu, així com la reducció dels costos fixos i de producció.

Els ingressos i despeses operatives extraordinaris del Grup són de -624 M €, enfront de -757 M € en 2015.

Les despeses financeres netes del Grup són de -268 M €, enfront de -642 M € en 2015.

El resultat net consolidat del Grup s’estableix en 2.149 M €, amb una progressió de 947 M €. El resultat net, part del Grup, és de 1.730 M €, enfront de 899 M € en 2015.

El Resultat Operatiu Corrent de Banque PSA Finance és de 571 M €, en alça d’un 11% respecte a 2015.

El Resultat Operatiu Corrent de Faurecia arriba als 970 M €, progressant un 17% respecte a 2015.

El Free Cash Flow de les activitats industrials i comercials es situa en 2.698 M €.

A la fi del 2016, els estocs es van elevar a 406.000 vehicles (inclosa la xarxa independent), amb un augment de 56.000 vehicles respecte a finals del 2015.

La Posició financer net de les activitats industrials i comercials ascendeix a

6.813 M € a 31 de desembre de 2016, contra 4.560 M € a 31 de desembre del 2015.

Se sotmetrà a votació el pagament d’un dividend de 0,48 euros per acció a la propera Junta General. La data ex-dividend hauria de ser el 15 de maig de 2017, i la data de pagament el 17 maig 2017.

Perspectives de mercat

Per 2017, el Grup preveu un mercat automobilístic estable a Europa, Amèrica Llatina i Rússia, i en alça del 5% a la Xina.

Objectius operatius revisats a l’alça

Els nous objectius del pla Push to Pass són:

-un marge operatiu corriente6 mig superior a 4,5% per a la divisió Automòbils durant el període 2016-2018, i un objectiu de 6% el 2021;

-un creixement del 10% de la xifra de negocis del Grup entre 2015 i 20187, ambicionant un 15% addicional d’aquí a 20217.

calendari financer

26 abril 2017: Xifra de negocis 1r trimestre de 2017

10 maig 2017: Junta General d’Accionistes 2016

26 juliol 2017: Resultats semestrals de 2017

25 octubre 2017: Xifra de negocis 3er trimestre de 2017

El Directori va tancar el 16 febrer 2017 els comptes consolidats del Grup PSA al 31 de desembre de 2016, i el Consell de Vigilància les va examinar el 22 de febrer de 2017. Els auditors del Grup han procedit al control dels comptes; l’informe sobre els comptes consolidats està en curs de tractament per a publicació.

L’informe sobre els resultats anuals i la presentació dels resultats de 2016 es poden consultar a la web del Grup (www.groupe-psa.com), secció “Finances”.