PROJECTE HORA 25 DE AUDI: SENSE EMBUSSOS A LA CIUTAT DEL FUTUR

PROJECTE HORA 25 DE AUDI: SENSE EMBUSSOS A LA CIUTAT DEL FUTUR

¿Cuánto tiempo ahorraríamos en una ciudad con coches autónomos, transporte compartido y un control inteligente del tráfico? El estudio de Audi ?Hora 25 ? Tráfico? tiene las respuestas. En colaboración con los expertos en tráfico del Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT) y la consultora de Múnich MobilityPartners, esta investigación ha simulado la movilidad del futuro en Ingolstadt, Alemania.

Segons aquest
estudi, es pot aconseguir una reducció contínua de la durada dels trajectes quotidians:
si el trànsit estigués completament automatitzat es reduiria en un terç, fins i tot encara
hagués un 10 per cent més de persones desplaçant. El requisit és que es consolidi la
tendència cap a la mobilitat compartida.

A llarg termini, una flota de cotxes autònoms ajudarà a resoldre els problemes del trànsit a les
ciutats. Aquests beneficis seran encara més palpables quan estigui combinada amb un control
intel·ligent del trànsit i una major taxa d’ocupació, mitjançant un augment en la mitjana del
nombre de persones per cotxe. Si aquesta xifra augmentés lleugerament d’1,1 a 1,3 persones,
pel fet que un major nombre d’usuaris compartiria cotxe, no hi hauria més congestions
durant les hores punta. En una xarxa de tràfic completament automatitzada, més persones (un
12% més) es podran transportar en menys temps (un 33% menys) en els desplaçaments
quotidians.
Els vehicles connectats, autònoms i compartits també proporcionaran a les ciutats
noves oportunitats per utilitzar i redistribuir l’espai, a fi de millorar la qualitat de
vida urbana. Per exemple, l’estudi ha determinat que, amb la incorporació de vehicles
completament autònoms, es podrien adaptar les vies de quatre carrils per sentit perquè
tinguessin només un, i emprar aquest nou espai per a vianants o bicicletes en lloc de
vehicles. Aquest estudi té en compte que, amb un major nombre de cotxes autònoms,

tindrien accés a la mobilitat més persones grans sense carnet de conduir i nens, a més de
que taxis robotitzats podrien dur a terme el transport públic local.
“Els resultats suggereixen que els cotxes autònoms, els serveis de mobilitat i les
infraestructures interconnectades poden reduir significativament la congestió i l’espai
que ocupa el trànsit. Alhora, més persones joves i grans podrien desplaçar-se de
forma ràpida i segura. D’aquesta manera, la qualitat de vida a les ciutats millorarà
dràsticament. Aquestes conclusions ens animen a continuar la nostra investigació en el futur: en
cotxes autònoms com l’Audi Aicon, en serveis com Audi on demand o en tecnologia de
xarxes com Audi traffic-light information “, declara Melanie Goldmann, responsable de Trend
Communication en Audi.
L’estudi també analitza situacions més extremes. Per exemple: ¿què passaria si hi hagués un
ràpid increment en el nombre de persones que utilitzen el transport públic, caminen o
circulen en bicicleta per la ciutat? Quin seria l’efecte de nivells alts de trànsit de vehicles de
repartiment com a resultat d’un increment de les compres en línia? I què passaria si les ciutats
no permetessin els cotxes autònoms, fossin reticents a digitalitzar les seves infraestructures o el
fessin lentament? Els resultats abasten des d’una durada menor dels trajectes urbans
(Un 40% menys) fins al col·lapse de la ciutat.
“Els efectes dels vehicles connectats i autònoms, així com d’altres desenvolupaments tècnics i
socials, s’estudien permanentment en el desenvolupament del transport per a la comunitat. a la
majoria dels casos, l’estudi se centra en un aspecte individual d’aquests desenvolupaments, amb
objecte d’identificar millor l’efecte específic d’aquest aspecte en concret. El nostre objectiu era
diferent: volíem entreveure com seria la mobilitat quan tots aquests factors estiguessin
junts “, explica el professor Peter Vortisch, responsable de l’Institut de Transport del KIT.
En el model de trànsit per Ingolstadt, els investigadors han estudiat només un paràmetre
individualment, sense tenir en compte els canvis en el comportament dels usuaris o el
increment de la demanda: quants cotxes autònoms serien necessaris avui perquè el trànsit
fora apreciablement millor? La resposta és: almenys un 40 per cent. els dispositius
electrònics poden mantenir la distància necessària amb altres vehicles, no conduir massa
pressa i respondre als senyals de trànsit. No obstant això, segons diversos estudis acadèmics, en
situacions de trànsit mixt això és un desavantatge per al flux de vehicles. Els temps de
desplaçament només es redueixen significativament amb un increment dels cotxes autònoms:
si avui als carrers d’Ingolstadt només hagués cotxes autònoms, la durada dels trajectes es
reduiria en un 25 per cent.
“El resultat il·lustra la importància de considerar la mobilitat urbana en un sentit ampli. per
aprofitar al màxim els avantatges dels cotxes autònoms, són necessaris serveis de
mobilitat i infraestructures intel·ligents. Per aquesta raó és important cooperar amb diversos
sectors involucrats, especialment a les ciutats “, explica Goldmann.