QUANT ES POT ESTALVIAR EN PASSAR LA ITV DE FORMA PERIÒDICA?

Més enllà d’evitar una possible sanció econòmica, les comprovacions que fan les estacions d’ITV ajuden a detectar defectes que, si no se solucionen, poden representar una despesa important per al propietari. D’acord amb un estudi realitzat per la Federació Espanyola d’Empresaris de Tallers d’Automoció (CONEPA) i que AECA-ITV analitza, la detecció a temps d’una fuita d’oli pot representar, per exemple, un estalvi de milers d’euros.

Passar la Inspecció Tècnica de Vehicles no és només una obligació per poder circular, sinó que també és una acció de caràcter preventiu. La ITV evita que circulin vehicles que no compleixen els estàndards de seguretat i permet detectar una avaria o un incorrecte funcionament d’algun sistema que, si no és solucionat, pot comportar un problema de dimensions més grans.
Per demostrar la importància que suposa un diagnòstic precoç com el que fan les estacions d’ITV, la Federació Espanyola d’Empresaris de Tallers d’Automoció (CONEPA) ha fet un estudi, tenint en compte turismes de les diferents marques que lideraven els rànquings de matriculació a començaments de la dècada anterior (2010-2012), en què s’han analitzat els imports (en valors mitjans) d’algunes avaries detectables durant la inspecció tècnica de vehicles.

Només caldria aclarir (i és important) que els resultats de l’estudi parlen de valors mitjans i està realitzat sobre uns vehicles concrets: turismes de les diferents marques que lideraven els rànquings de matriculació al començament de la dècada anterior (2010-2012) .

L’Associació Espanyola d’Entitats Col·laboradores de l’Administració a la Inspecció Tècnica de Vehicles (AECA-ITV) ha analitzat aquest informe on se li ha donat un valor econòmic a defectes o avaries en vehicles que, per persistir en el temps, han ocasionat una fallada que suposa uns costos més elevats.

Detectar a temps els defectes al sistema de frenada permet estalviar 256 €

La detecció d’unes forces de frenada al tren davanter per sota del rang establert o la troballa mitjançant la inspecció visual d’un desgast anòmal o incorrecta fixació de les pastilles de frenada en un vehicle en pot requerir, únicament, la substitució.

No obstant això, un desgast excessiu de les pastilles de frenada aplicat durant un període llarg de temps pot arribar a fer malbé els discos. Això pot suposar que, en lloc d’una simple substitució, cal, amb el pas del temps, el canvi de pastilles i discos de fre. El cost de la substitució dels discos i pastilles (386 €) és 3 vegades més gran que la substitució de únicament les pastilles (130 €).

Una fuita d’oli que no s’arregli a temps pot fer malbé el motor

La localització primerenca d’una fuita d’oli es pot solucionar amb una petita intervenció, generalment la substitució de la junta corresponent. Si no es soluciona aquest problema, es pot convertir en una costosa reparació, fins i tot suposar la substitució del motor.

 

El primer element que es veu afectat per un dèficit de lubricació és el turbocompressor del vehicle, si en disposa. La substitució d’un turbocompressor (1.309 €) té un cost molt superior que el de la intervenció de la fugida mitjançant la substitució de la junta corresponent (des d’1€ fins a 100 €). Si persisteix l’avaria, arribant a danyar el conjunt de motor, la substitució del mateix (6.383 €) s’estima que comporta una despesa molt superior que la de la intervenció de la junta corresponent o 5 vegades la de la substitució del turbocompressor.

 

“Aquestes dades ens mostren, una vegada més, com la ITV no només salva vides, sinó que permet estalviar en costos els conductors. La inspecció tècnica que fan els centres d’ITV ajuda a detectar aquestes petites avaries que altrament podrien passar desapercebudes per als propietaris dels vehicles; els que només se n’adonarien quan fossin un problema més gran i la seva reparació fos bastant més costosa”, ha assegurat Guillermo Magaz, director gerent d’AECA-ITV.

 

 

 

*Per elaborar els pressupostos s’han seleccionat recanvis de categoria estàndard (ni els més costosos ni els més econòmics), però recomanats pel fabricant, mentre que per a la mà d’obra s’ha estimat un valor de 45€ l’hora.