Resultats campanya de transport escolar

No disposar de l’autorització especial per fer transport escolar o no tenir subscrita una assegurança de responsabilitat il·limitada són algunes de les més freqüents. Gairebé 3.000 vehicles han estat controlats a la darrera campanya, realitzada entre el 12 i el 16 de desembre, en què s’han formulat gairebé 2.000 denúncies a més de 1.000 conductors. Cap dels conductors de transport escolar controlats va donar positiu a alcohol i només un va incomplir els límits de velocitat.

Entre el 12 i el 16 d’aquest mes de desembre, la Direcció General de Trànsit va dur a terme una nova campanya especial de vigilància de vehicles dedicats al transport escolar i de menors per comprovar que compleixen la normativa establerta per a aquest tipus de transport .

Durant els cinc dies que va durar la campanya van ser controlats pels agents de l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil un total de 2.962 vehicles, dels quals 1.136, el 38%, van ser denunciats amb un total de 1.937 denúncies formulades. El percentatge es manté relativament estable si tenim en compte els resultats de les darreres campanyes específiques sobre aquest sector que s’han realitzat aquests anys passats.

Com és habitual en aquest tipus de campanyes, les irregularitats administratives són les que més denúncies han generat, entre elles, 753 per no disposar de l’autorització especial per realitzar transport escolar i 304 per no tenir subscrita una assegurança de responsabilitat il·limitada, tal com exigeix la llei.

La part positiva de les dades la trobem en el fet que cap dels conductors de transport escolar controlats durant la campanya va donar positiu als controls preventius d’alcohol realitzats pels agents, encara que 3 sí que ho van fer a altres drogues, i tan sols un va ser sancionat per incomplir els límits de velocitat establerts.

Respecte a l’ús del cinturó de seguretat en aquells vehicles que els porten incorporats, a les inspeccions realitzades pels agents es va constatar que tan sols en 3 dels vehicles que disposaven d’aquests sistemes de retenció no se’n feia ús per presentar anomalies a la seva funcionament.

 

ALTRES INFRACCIONS
Els agents de l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil també han comprovat que 106 vehicles de transport escolar presentaven deficiències a les portes de servei i emergències, així com als seus dispositius d’accionament i 22 més van ser denunciats per no tenir al dia la Inspecció Tècnica de Vehicles.

Pel que fa a la senyalització obligatòria que aquest tipus de vehicles han de portar, 76 dels vehicles controlats no portaven el corresponent senyal V-10 de transport escolar i 19 més no tenien el dispositiu lluminós amb senyal d’emergència.

A més, 31 conductors van ser denunciats per no portar a bord de l’autocar una persona encarregada de la cura dels menors quan així procedia i 12 més per excés de temps de conducció o minoració del descans.