SANCIONATS 4 DE CADA 10 VEHICLES DE TRANSPORT ESCOLAR

SANCIONATS 4 DE CADA 10 VEHICLES DE TRANSPORT ESCOLAR

A la darrera campanya, realitzada entre el 13 i el 17 de desembre, s’han controlat més de 2.500 vehicles i gairebé 1.000 conductors han estat denunciats. El percentatge de conductors denunciats ha augmentat un 1,5% respecte de la mateixa campanya del mes de gener. La dada positiva és que tan sols un dels conductors de transport escolar controlats va incomplir els límits de velocitat i cap va donar positiu a alcohol.

La Direcció General de Trànsit, que vetlla perquè el transport de menors es realitzi de manera segura, va realitzar entre el 13 i el 17 d’aquest mes de desembre una campanya especial de vigilància de vehicles dedicats al transport escolar i de menors per tal de comprovar que compleixen la normativa establerta per a aquest tipus de transport.

Durant els cinc dies de campanya van ser controlats pels agents de l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil un total de 2.563 vehicles, dels quals 998 van ser denunciats, fet que suposa un increment d’un 1,5% respecte a la mateixa campanya celebrada al mes de gener d’aquest any.

El contrapunt positiu a aquest increment de conductors denunciats el trobem en el fet que tan sols un dels conductors de transport escolar controlats durant la campanya va incomplir els límits de velocitat establerts i cap va donar positiu als controls preventius d’alcohol realitzats pels agents, encara que 3 sí que ho van fer a altres drogues.

Pel que fa a l’ús del cinturó de seguretat en aquells vehicles que els porten incorporats, a les inspeccions realitzades pels agents es va constatar que només 5 dels vehicles que disposaven d’aquests sistemes de retenció presentaven anomalies en el seu funcionament.

INFRACCIONS MÉS ELEVADES
Com és habitual en aquest tipus de campanyes, les irregularitats administratives són les que més denúncies han generat, entre elles, 710 per no disposar de l’autorització especial per realitzar transport escolar i 237 per no tenir subscrita una assegurança de responsabilitat il·limitada, tal com exigeix ​​la llei.

Els agents de l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil també han comprovat que 83 vehicles de transport escolar presentaven deficiències a les portes de servei i emergències, així com als seus dispositius d’accionament i 8 més van ser denunciats per no tenir en regla la Inspecció Tècnica de Vehicles.

A més, 23 conductors van ser denunciats per excés de temps de conducció o minoració del descans i 19 més per no portar a bord de l’autocar una persona encarregada de la cura dels menors, quan així procedia.

Finalment, pel que fa a la senyalització obligatòria que aquest tipus de vehicles han de portar, 45 vehicles controlats no portaven el corresponent senyal V-10 de transport escolar i 15 més no tenien el dispositiu lluminós amb senyal d’emergència.