SEAT HA DISMINUÏT EN UN 35,5% el SEU IMPACTE AMBIENTAL

SEAT HA DISMINUÏT EN UN 35,5% el SEU IMPACTE AMBIENTAL

Xemeneies que reaprofiten l’energia o un paviment que redueix la contaminació, són algunes de les últimes novetats. La companyia té a Martorell SEAT al Sol, la planta solar més gran de la indústria automobilística a Europa.

En els últims set anys SEAT ha reduït en un 35,5% el seu impacte mediambiental. A les portes del Dia Mundial del Medi Ambient, reforça el seu compromís per implantar mesures i projectes per maximitzar recursos i minimitzar les emissions en tots els processos. Amb aquesta finalitat es van invertir al voltant de 6 milions d’euros el 2017 en projectes de sostenibilitat.
La companyia desenvolupa plans emmarcats en la iniciativa Ecomotive Factory, que forma part de l’estratègia PQT de SEAT (Producció, Qualitat i Equip), dissenyada per millorar la productivitat i la qualitat en les plantes de Martorell, Barcelona i SEAT Components i donar resposta a els reptes de futur del sector de l’automoció. Amb aquesta finalitat, SEAT es va proposar disminuir en un 25% el seu impacte ambiental en el període 2011-2018. Aquest repte es va complir amb dos anys d’antelació, el 2016, i la marca automobilística fixa el seu objectiu en la reducció d’un 50% per a l’any 2025.

SEAT consumeix, en comparació amb la mitjana dels fabricants del seu sector a Europa, aproximadament, la meitat d’energia per produir un vehicle, un 23% menys d’aigua i emet un 65% menys de CO2. Una de les iniciatives en termes de medi ambient és SEAT al Sol, la planta solar més gran de la indústria automobilística a Europa i una de les més grans del món (53.000 panells), amb una superfície de 276.000m2, equivalent a 40 camps de futbol, ​​que permeten generar més de 17 milions de kWh anuals.

Entre els projectes més recents es troben la instal·lació per recuperar l’energia que emeten els forns d’assecat o un paviment que redueix la contaminació en un 40%.

Xemeneies més eficients

Un estalvi de 11,7 GWh per any en el consum de gas per escalfar aigua, és el que va a aconseguir SEAT amb la nova instal·lació per recuperar l’energia que s’emet en els forns d’assecat de carrosseries d’un dels tallers. L’aire que emanen les xemeneies escalfa un circuit d’aigua que s’aprofita posteriorment en els processos de l’àrea de pintures.

Així s’aconsegueix reaprofitar gran part de l’energia que es produeix, i es redueix la necessitat d’escalfar aigua. Gràcies a aquesta iniciativa es deixen d’emetre 2.400 tones de CO2 cada any.

Un paviment que descontamina

Amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire a la planta de Martorell, SEAT ha començat a instal·lar paviment fotocatalític.

Es tracta de lloses de formigó a les quals se’ls aplica diòxid de titani. Aquest element té la curiosa propietat que en contacte amb elements contaminants i, al seu torn, amb llum i oxigen, desencadena una reacció química que descompon les partícules contaminants d’òxids de nitrogen (NOx). A més les converteix en nitrats que es dissolen amb l’aigua. D’aquesta manera descontamina l’aire, es neteja de manera autònoma i és bactericida.

En una primera fase s’està implantant al Centre Tècnic de SEAT. Són 4.000 metres quadrats de paviment fotocatalític, que redueixen la contaminació de l’aire en un 40%. S’està estudiant la instal·lació d’aquestes lloses anticontaminació en els 26.000 metres quadrats de voreres que hi ha al complex empresarial (el que suposa un potencial de reducció de 5,2 tones a l’any d’òxid de nitrogen), i l’aplicació de pintures amb les mateixes propietats de descontaminació en els 147.000 metres quadrats de façanes dels tallers.

Preservar la biodiversitat

SEAT ha impulsat la creació d’un jardí botànic al parc Can Cases de Martorell, que ha consistit en la plantació de 80 arbres de diferents espècies autòctones, així com d’un espai per a la protecció de la granota Hyla Meridionalis. El projecte inclou la possibilitat d’identificar aquesta flora i fauna del parc mitjançant un codi QR.

Destaca potencialment el projecte pilot aplicat a SEAT Components. El desafiament ambiental de l’oli domèstic usat ha impulsat la companyia a posar en marxa el projecte Claki. L’oli utilitzat per cuinar de les llars, contamina el cicle de l’aigua. De manera que per ajudar al medi ambient, els empleats han rebut un recipient per recollir l’oli usat de casa i portar-lo al contenidor situat al centre de treball, on el dipositen i reben un de net. Això implica un procés de buidatge del contenidor, transport dels recipients, gestió, rentat i retorn. D’aquesta manera es crea un projecte educatiu i mediambiental, que a més genera ocupació