TIPUS DE COMBUSTIBLE DELS COTXES NOUS A EUROPA

El segon trimestre del 2022, les vendes de vehicles elèctrics de bateria van continuar expandint-se a la UE, representant el 9,9 % del total de matriculacions de turismes.

Per la seva banda, els cotxes híbrids endollables van representar el 8,7% de la quota de mercat, davant del 8,4% del segon trimestre del 2021, malgrat una disminució en el nombre d’unitats venudes. Els automòbils de gasolina i dièsel van patir caigudes significatives durant aquest període de tres mesos, cosa que va provocar una contracció de la participació de mercat (55,8% per a dièsel i gasolina combinats).

Cotxes de gasolina i dièsel
De l’abril al juny del 2022, els automòbils de benzina i dièsel van perdre quota de mercat a la Unió Europea, del 62,0 % el segon trimestre del 2021 al 55,8 % el segon trimestre d’aquest any. La quota de mercat de la gasolina va caure més de 3 punts percentuals, cosa que representa el 38,5 % de les vendes totals, mentre que la quota de mercat del dièsel es va reduir al 17,3 % del total de matriculacions de turismes (davant al 20,2% durant el mateix període de 2021).

En termes d’unitats, les vendes de gasolina es van desplomar un 22,2% a tota la UE, amb 909.703 cotxes venuts. El dièsel va experimentar una caiguda encara més pronunciada (-27,7%), i va totalitzar 409.174 unitats.

Vehicles de propulsió alternativa (APV)
Durant el segon trimestre del 2022, les matriculacions de vehicles elèctrics de bateria (BEV) a la UE van créixer un 11,1% i van arribar als 233.413 cotxes venuts. Entre els mercats clau de la regió, Espanya i França van contribuir a l’exercici positiu dels BEV, registrant guanys de dos dígits (+22,0% i +18,6% respectivament). Itàlia, per altra banda, va registrar una pèrdua substancial (-19,6%), mentre que Alemanya va experimentar un lleuger creixement negatiu (-0,5%).

Els vehicles elèctrics híbrids endollables (PHEV) van ampliar la seva quota de mercat durant el període, malgrat una caiguda de dos dígits a les unitats venudes (-12,5% a 206.501 cotxes). Amb l’excepció d’Espanya (+11,3%), tots els mercats clau van registrar descensos a les vendes de PHEV: França (-17,4%), Alemanya (-16,9%) i Itàlia (-6,9%) ).

Les vendes de vehicles elèctrics híbrids (HEV) a la Unió Europea van recular el 2,2% durant el segon trimestre de l’any. Tot i això, a causa de la caiguda significativa en les vendes d’automòbils de combustible convencional, els HEV van ampliar la seva participació de mercat general (22,6%). Els quatre principals mercats de la regió van registrar resultats mixts. França i Espanya van registrar un creixement (+7,2% i +2,7%, respectivament). Itàlia i Alemanya, per altra banda, van experimentar descensos (-9,3% i -6,5%, respectivament).

Les matriculacions de vehicles de gas natural (GNV) a la Unió Europea es van desplomar un 62,9%, amb 4.983 unitats venudes durant aquest període. Aquesta caiguda es va deure principalment a la caiguda a Itàlia, que representa la gran majoria de les vendes a la regió. Per contra, els vehicles alimentats amb GLP van registrar un augment en les vendes (+7,9%) i van arribar a les 64.152 unitats durant el segon trimestre de l’any. Tres dels quatre mercats més grans de la regió van registrar forts guanys: Espanya (+57,6%), França (+21,9%) i Alemanya (+10,3%). Itàlia, per contra, va registrar un descens (-5,1%)