TOYOTA REVELA NOUS AVENÇOS EN TECNOLOGIES DE CONDUCCIÓ AUTOMATITZADA

El nou vehicle de proves, Plataforma 2.1, fa possible la investigació i el desenvolupament de sistemes de conducció automatitzada ‘Guardià’ i ‘Xofer’.

Toyota Motor Corporation (TMC) anuncia alguns dels avenços assolits en el desenvolupament de tecnologies de conducció automatitzada i altres projectes del Toyota Research Institute (TRI), el centre de recerca constituït a finals de 2015, amb seus a Silicon Valley, Califòrnia (EE .UU.), i Cambridge, Massachusetts (EE. UU.), que treballa en noves tecnologies, Intel·ligència Artificial (AI) i robòtica.
“En els últims mesos hem accelerat considerablement el ritme dels avenços de les capacitats de conducció automatitzada de Toyota amb l’objectiu de salvar vides, ampliar l’accés a la mobilitat i aconseguir que la conducció sigui més segura, interessant i pràctica”, explica el Dr. Gill Pratt, Conseller Delegat del tracte respiratori inferior, que afegeix: “els nostres equips d’investigació també han anat desenvolupant sistemes d’Intel·ligència Artificial (AI) que facin possible el desenvolupament posterior de robots per assistir a les persones en les seves llars”.

 

Toyota ha publicat un resum complet del seu treball en l’àmbit de la conducció automatitzada, un llibre blanc que inclou la filosofia que orienta la seva visió tecnològica, els seus programes d’investigació actuals i els seus plans de productes a curt termini. Aquest document reflecteix la forma en què Toyota veu el potencial d’incrementar dràsticament la seguretat viària i ampliar les opcions de mobilitat de les persones de tot el món, per ajudar en la consecució d’una societat en què la mobilitat sigui segura, pràctica, agradable i accessible per a tothom.

 

Toyota espera que aquest llibre blanc ajudi a diversos grups interessats a entendre el seu enfocament i doni a conèixer els problemes al voltant de la conducció automatitzada, com el desenvolupament d’infraestructures i l’acceptació social.

 

L’informe resumeix les funcions ‘Guardià’ i ‘Xofer’ que guien la investigació en conducció automatitzada de Toyota i el prototip Mobility TeamMate, que encarna la convicció de Toyota que les interaccions entre conductors i vehicles han de reflectir les existents entre amics íntims que comparteixen una finalitat comuna, es cuiden els uns als altres i, quan ho necessiten, es presten ajuda.

 

“Els vehicles amb tecnologia de conducció automatitzada aportaran molts beneficis a la societat, però una de les principals prioritats per a Toyota és ajudar a millorar la seguretat del trànsit”, comenta Kiyotaka Ise, cap de Tecnologies de Seguretat i alt directiu de Toyota Motor Corporation ( TMC). “Si les nostres tecnologies de seguretat anticipen les accions dels éssers humans i interactuen amb ells i amb l’entorn de trànsit, ens aproparem a la consecució d’un futur sense ferits ni morts per accidents de trànsit”, apunta Ise.

 

Avenços en conducció automatitzada

Des de la presentació del seu nou vehicle de proves en conducció automatitza, al març de 2017 (més informació), el TRI ha anat actualitzant a gran velocitat la seva tecnologia en aquest camp fins avançar d’una Plataforma 2.0 a Plataforma 2.1.

 

En paral·lel a la creació d’aquesta innovadora plataforma de proves, el TRI ha aconseguit avenços importants pel que fa a models informàtics de percepció d’aprenentatge profund, gràcies als quals els sistemes de vehicles automatitzats poden captar amb més precisió l’entorn que els envolta, detectar objectes i vies i calcular una millor predicció de la ruta de conducció més segura.

 

Aquestes noves estructures informàtiques són més ràpides, més eficients i molt més precises. A més de la detecció d’objectes, les capacitats de predicció del model també poden oferir dades sobre els elements de la via, com senyals de trànsit, verticals i horitzontals, per promoure el desenvolupament de mapes, que són un component clau de la funcionalitat de conducció automatitzada.