BRIDGESTONE S’UNEIX A L’EQUIP DE DESENVOLUPAMENT DE VEHICLES PER A TERRENY LLUNAR DE TELEDYNE

Teledyne Brown Engineering anuncia que Bridgestone Corporation s’unirà al seu equip per dissenyar i construir el vehicle tripulat per a terreny lunar que ajudarà la NASA a la futura exploració de la lluna.

Cal un vehicle tripulat i autònom que recorri àrees inexplorades a la lluna per donar suport a la mobilitat de la tripulació i els treballs de recerca.
Aquest projecte ajudarà Bridgestone a complir amb el seu Compromís E8 com a companyia compromesa amb la innovació ininterrompuda que fan que les persones i el món segueixin avançant.