CAMPANYA «MOU-TE SENSE LÍMITS AMB REPSOL AUTOGAS» – 300 € A CARBURANT FINS AL 30 D’ABRIL DE 2020 !!!

Per continuar impulsant el mercat de Repsol AutoGas vam llançar una campanya en mitjans (ràdio / digital) per premiar amb 300 € en carburant Repsol AutoGas als clients que comprin un nou vehicle de GLP o adaptin la seva actual vehicle.

El premi es lliurarà a clients particulars com a xec regal bescanviable per Repsol AutoGas i professionals amb un descompte en factura Solred (25 € * 12 mesos).

També es troba activa la bonificació de 350 € en carburant per al sector de l’Taxi.

Període vigència de la campanya:

Compres o adaptacions que es produeixin entre el 2 de març del 2020 i el 30 d’abril de 2020

Data màxima per sol·licitar el xec:

Fins al 30 de juny de 2020. Passada aquesta data no es podrà sol·licitar

Documents que es sol·licitaran:

compra:

· Còpia de la Fitxa Tècnica de el vehicle (per comprovar que és un vehicle AutoGas)

· Còpia de la factura de compra (per comprovar que la data de compra és dins el període de vigència de la campanya) (*)

· Targeta Repsol Mas (particulars) o Solred (professional)

adaptacions:

· Còpia de la Fitxa Tècnica de el vehicle (per comprovar que és un vehicle AutoGas)

· Còpia de la factura de l’adaptació (per comprovar que la data d’adaptació està dins de el període de vigència de la campanya) (**)

· Targeta Repsol Mas (particulars) o Solred (professional)