CARLOS SAINZ EXPLICA COM FUNCIONA EL NOSTRE CERVELL EN CONDUIR

És clau entendre què és el que fem quan conduïm és fruit del que sentim, i allò que sentim és fruit dels que creiem. La immensa majoria dels accidents són causats per mals comportaments al volant que procedeixen de les creences del conductor. Champions for Safety treballa en el canvi de paradigmes i creences dels conductors, per aconseguir que tinguin un comportament diferent del volant, mitjançant un enfocament innovador per la metodologia, la filosofia del missatge, les eines i el model pedagògic.

La immensa majoria dels accidents no tenen cap causa externa: l’únic condicionament és el comportament i l’actitud al volant del conductor. Desenvolupat per Carlos Sainz en col·laboració amb INFOVA, Champions for Safety aplica els principis de la teoria cognitiva a la conducció, perquè el nostre procés de conscienciació i aprenentatge creï i desenvolupi noves creences, actituds, hàbits i habilitats al volant, que generin una conducció més segura. Segurament i redueixen la potencialitat de patir accidents. La clau de tot és entendre que allò que fem quan conduïm és fruit del que sentim, i el que sentim és fruit dels que creiem. “Les causes dels accidents vénen determinades per comportaments i, si anem més enllà, vénen de les creences del conductor”, explica Carlos Sainz.
I per això és necessari com funciona el nostre cervell, en general, i quan estem al volant. El cervell té dues parts. L’escorça cerebral s’encarrega del llenguatge, raonament, memòria… i maneja el 85% de la informació i les dades que processem. El 15% restant el maneja el cervell emocional. “A la presa de decisions predomina el cervell emocional, i si no som capaços de manejar les emocions és pràcticament impossible obtenir resultats diferents, perquè els comportaments estan clarament determinats per les emocions. Si ens posem el cinturó de seguretat, si agafem el mòbil al volant, si conduïm més de pressa… Aquestes decisions són emocionals. La informació és important, però no defineix la manera com ens comportem”, assegura Carlos Sainz.

D’altra banda, qualsevol conductor condueix de manera conscient i subconscient. Quan estem aprenent, gairebé sempre fem servir la conducció conscient; a mesura que anem adquirint experiència, fem servir més la conducció subconscient. El cervell necessita automatitzar determinades accions com a camins ràpids de decisió, perquè conduir d’una forma plenament conscient per a un conductor habitual pot ser absolutament esgotador. I la conducció subconscient també és més emocional.

Les creences determinen com pensem i com actuem: crec, sento i actuo. Les creences són aprenentatges adquirits, camins curts que desenvolupem al cervell que determinen la presa de decisions. Les creences són eficaces o limitants, i determinen com ens relacionem amb la realitat. Tenim creences a tots els plans, també a la conducció. Quan se n’és conscient, es trien i es poden canviar.

Carlos Sainz en posa alguns exemples. Quines creences habituals tenen els pilots, que ens ajuden? Que hem de ser capaços de donar el 100%, que no permetem que res ens distregui, que com més preparat estigui el meu cos, millor preparat estaré per pilotar, o que hi hagi una relació directa entre el coneixement de la màquina i el meu rendiment com a pilot. .. Quines creences limitants que afecten la seguretat tenen molts conductors?, que jo controlo, que si vaig de pressa no m’adormo, que parlar amb les mans lliures no és perillós, que el món és ple d’inútils al volant, que si respecto la llei de conducció segura…”.

Aquestes creences profundes determinen com ens comportem al volant. A Champions for Safety analitzem les creences dels implicats, com a alumne, com a empresa, com a departament… i ens dirigirem a cada persona que conduirà, perquè si ens centrem en allò que en depèn, podem marcar diferències. “La idea de tot és que les persones visquin, experimentin i comprenguin el perquè dels seus comportaments, per anar a l’arrel de les creences. Sent capaços de modificar les creences amb conscienciació i formació, estem posant a les carreteres conductors més segurs i reduint la potencialitat que tinguin accidents”, conclou Carlos Sainz