Catalunya, motor d’innovació i talent

Catalunya s’ha consolidat com un referent mundial en diversos sectors industrials, entre ells, l’automoció. Amb una cultura arrelada al inconformisme i la creativitat, la regió ha esdevingut un caldo de cultiu per a la innovació, atraient la mirada d’empreses d’arreu que la trien per instal·lar-hi els seus hubs tecnològics.

I és que l’ecosistema català de l’automoció no només destaca per les seves empreses consolidades, sinó també per la seva capacitat per abordar els reptes del futur mitjançant la creació de solucions innovadores.

Una mostra clara d’aquesta excel·lència és el Racó de la Innovació creat pel CIAC i que aquest any ha arribat a la seva novena edició. Aquest espai, emmarcat dins l’Advanced Factories, congrega a les empreses més destacades del sector i el talent jove emergent i s’ha consolidat com el punt de trobada per a la creativitat, la col·laboració i el desenvolupament de projectes innovadors.

El Racó de la Innovació es va convertir en l’espai on el talent local va manifestar-se en tot el seu esplendor, mostrant la seva capacitat per a la resolució de problemes i la creació de solucions disruptives. Així ho van mostrar els 28 projectes seleccionats – dels més de 40 presentats – en un any de rècord absolut que demostra que la capacitat d’innovació i el talent català estan més enforma que mai. Uns projectes ambiciosos i sorprenents, signats tant per professionals del sector com per joves estudiants, que van ser capaços de captivar un jurat format per experts del sector que enguany ha vist totes les expectatives superades en una mostra més de la capacitat i el potencial del sector al nostre país.

L’electromobilitat i les bateries intel·ligents; l’IoT i la Inteligència Artificial aplicada a la indústria de la mobilitat, l’optimització i desenvolupament de nous materials o la gestió intel·ligent de la logística en la cadena de subministrament, van estar algunes de les temàtiques escollides per a la realització d’aquests projectes que prometen ser el futur del sector.

La capacitat d’innovació neix en els equips de persones

Més enllà dels nous talents, hem de ser conscients que tot i que les empreses siguin el rostre dels èxits més revolucionaris, el veritable motor de la innovació no recau en les empreses o els seus directius, sinó en els equips de treball que integren aquests ecosistemes d’innovació. La capacitat d’innovar neix dels treballadors i col·laboradors que, confrontats amb reptes i problemàtiques, es veuen impulsats a trobar solucions creatives i eficients. Per tant, és crucial que les empreses no només reconeguin aquest talent, sinó que també el fomentin i el potenciïn mitjançant la dedicació de recursos i la creació d’entorns propicis per a la seva expressió.

Una de les claus per a mantenir viva aquesta inquietud innovadora és la promoció d’una cultura empresarial que valoritzi la creativitat i l’audàcia. I tot i l’evolució vertiginosa de la tecnologia associada al sector de l’automoció, hem de reconèixer que el talent no és exclusiu dels perfils joves i emergents, sinó que també resideix en els professionals de llarga trajectòria dins de les empreses. Aquests treballadors experimentats aporten una visió única i un bagatge de coneixements que són inestimables per a la innovació.

En aquest sentit, és fonamental que les empreses adoptin pràctiques que permetin l’intercanvi de coneixements i la col·laboració entre equips multidisciplinaris, incloent partners que permetin la transferència de coneixement i tecnologia. A més, cal impulsar programes de formació i desenvolupament professional que estimulin la creativitat i la capacitat d’innovació dels treballadors en tots els nivells de l’organització.

En resum, Catalunya s’ha erigit com un pol d’innovació en el sector de l’automoció, gràcies al seu ric caliu de talent i creativitat. Les empreses tenen l’oportunitat de capitalitzar aquest potencial fomentant una cultura d’innovació, reconeixent i potenciant el talent dels seus treballadors, i comprometent-se amb la dedicació de recursos per a la investigació i el desenvolupament. En un món en constant evolució, el futur de l’automoció passa per la capacitat d’adaptació i la creativitat del talent català. Només així serem capaços d’assolir amb èxit la transformació històrica que estem vivint cap a la mobilitat connectada i sostenible.

Per Sergio Alcaraz, President del CIAC