EL COMPLIMENT DELS LÍMITS DE VELOCITAT, OBJECTIU DE LES POLICIES DE TRÀNSIT D’EUROPA

L’any passat, en àmbit DGT i amb dades a 24 hores, es van registrar 211 sinistres mortals en què la velocitat va ser el factor concurrent. Al llarg d’aquest any, Trànsit instal·larà 88 nous radars i el 60% seran de tram. La majoria es col·locaran en carreteres convencionals, on tenen lloc 7 de cada 10 sinistres mortals. Tots els vehicles matriculats nous a partir del proper 6 de juliol de 2024, hauran de comptar, amb una sèrie de funcions de seguretat avançades (ADAS) entre les quals es troba l’Assistent Intel·ligent de Velocitat (ISA).

La Direcció General de Trànsit ha presentat aquest matí una nova edició de les campanyes específiques de control centrada aquesta vegada en la vigilància de la velocitat com un dels factors de risc clau en la sinistralitat viària.

La velocitat inadequada és el tercer factor concurrent més habitual en els sinistres de trànsit, especialment en aquells amb víctimes mortals. El 2023 amb dades a 24 hores dins de l’àmbit DGT, es van registrar 211 sinistres mortals en què aquest factor va ser present.

La campanya es desenvoluparà, des d’avui dilluns 15 i fins diumenge que ve 21, a través dels agents de l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, així com de la resta de policies locals que s’hi sumin, amb l’objectiu de controlar especialment trams de risc associat a la velocitat, així com aquells punts on la circulació supera el límit establert i hi ha un elevat índex de sinistralitat, tot això seguint les recomanacions de les organitzacions internacionals i europees que insten els organismes encarregats de la seguretat viària de els diferents països que cal vigilar que els límits de velocitat establerts es compleixen.

Com que es tracta d’una campanya desenvolupada també a nivell europeu per l’associació RoadPol (European Roads Policing Network), la vigilància no només es durà a terme a Espanya sinó a tots els països adherits a aquesta associació.

Atenent el caràcter preventiu, s’anunciarà als conductors l’existència de controls, bé a través dels panells de missatge variable, bé a través de senyalització vertical circumstancial quan la via no disposi d’aquests panells.

MÉS MESURES
Està demostrat que la velocitat no només afecta el risc de veure’s involucrat en un sinistre de trànsit sinó també que, a més velocitat més difícil serà reaccionar a temps per prevenir el sinistre i més greus seran les lesions produïdes a conseqüència d’aquest.

COMPLIMENT VARIABLE
En base als resultats del Projecte Europeu Baseline, pel que fa a la velocitat, el nivell de compliment del límit de velocitat establert a Espanya varia en funció del tipus de via:

Mentre que a l’autovia el 63% dels turismes circulen a la velocitat permesa (valor alt en comparació amb altres països), a les autopistes aquest percentatge baixa al 51%. En el cas de les carreteres convencionals, les que presenten més riscos, el compliment del límit de velocitat establert és del 43%, un nivell baix, similar al que registra Bèlgica (46%).
A vies urbanes amb límit de 50km/h, el nivell de compliment de la velocitat per part de turismes és d’un 65%, el tercer valor més alt dels 13 països amb què compartim límit.
Per la seva banda, als carrers de 30 km/h, el nivell de compliment és del 32%, el valor més alt dels tres països per als quals es disposa de dades. Cal destacar, a més, que la velocitat mitjana dels turismes als carrers 30 és 11 km/h inferior a la dels carrers 50 (36 davant de 47 km/h), una diferència que suposa una gran reducció del risc d’atropellament mortal o greu.
TAMBÉ AMB AJUDA DE LA TECNOLOGIA
Tots els vehicles matriculats nous a partir del proper 6 de juliol de 2024, hauran de comptar, amb una sèrie funcions de seguretat avançades, les anomenades ADAS, entre les quals hi ha l’Assistent Intel·ligent de Velocitat (ISA).

Aquest sistema, format pel navegador del vehicle, que mostra el límit de velocitat a la via per la qual se circula, i un sistema de reconeixement de senyals que complementa la cartografia digital i detecta limitacions temporals de velocitat, ajuda el conductor a conèixer i respectar els límits de velocitat, contribuint així a la millora de la seguretat viària.